Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Giáo án > (160 bài)

  Word-logo-small

  Báo cáo thành tích Tổ tự nhiê...

  Ngày gửi: 2012-05-26 10:05:12

  Word-logo-small

  Báo cáo tổng kết công tác chu...

  Ngày gửi: 2012-05-25 10:21:17

  Xls-small

  Danh sách HS khối 9 và phòng ...

  Ngày gửi: 2012-04-26 07:04:55

  Xls-small

  Danh sách HS khối 6 và phòng ...

  Ngày gửi: 2012-04-26 07:04:52

  Xls-small

  Danh sách HS khối 7 và phòng ...

  Ngày gửi: 2012-04-26 07:04:50

  Word-logo-small

  LỊCH DỰ KIẾN KIỂM TRA HKII-2012

  Ngày gửi: 2012-04-26 07:04:42

  Xls-small

  Danh sách HS khối 8 và phòng ...

  Ngày gửi: 2012-04-26 07:04:05

  Word-logo-small

  Đề án xây dựng trường chuẩn q...

  Ngày gửi: 2012-04-09 15:53:05

  Word-logo-small

  Kế hoạch chiến lược trường th...

  Ngày gửi: 2012-04-04 07:04:31

  Xls-small

  Danh sách học sinh đăng ký dự...

  Ngày gửi: 2012-04-03 07:53:54

  Xls-small

  Thời khóa biểu áp dụng từ ngà...

  Ngày gửi: 2012-04-03 07:52:34

  Word-logo-small

  Danh sách GV

  Ngày gửi: 2012-03-26 09:03:46

  Word-logo-small

  QĐ thành lập HĐ KĐCL 2012

  Ngày gửi: 2012-03-26 09:03:17

  Xls-small

  TKB từ 2/4/2012-THCS TT BaTơ

  Ngày gửi: 2012-03-19 09:03:20

  Xls-small

  Thời khóa biểu (Áp dụng từ ng...

  Ngày gửi: 2012-03-19 08:34:35

  Word-logo-small

  Hướng dẫn, gợi ý tự đánh giá ...

  Ngày gửi: 2012-03-13 15:36:02

  Word-logo-small

  Kế hoạch công tác tháng 3/2012

  Ngày gửi: 2012-03-09 09:03:51

  Word-logo-small

  TT 58-ĐGXL Hs

  Ngày gửi: 2012-02-28 07:02:47

  Word-logo-small

  Điều lệ trường TH mới (2011)

  Ngày gửi: 2012-02-28 07:02:13

  Word-logo-small

  Đại số 7 cả năm chuẩn

  Ngày gửi: 2012-02-17 09:02:53

  Word-logo-small

  SKKN TOAN 7

  Ngày gửi: 2012-02-17 09:02:49

  Word-logo-small

  GA Toán 6 CKTKN

  Ngày gửi: 2012-02-17 09:02:40

  Word-logo-small

  ĐẠI SỐ 8 CẢ NĂM

  Ngày gửi: 2012-02-17 09:02:11

  Word-logo-small

  SKKN TOAN

  Ngày gửi: 2012-02-17 09:02:08

  Word-logo-small

  Ke hoach thi GVDG cấp trường ...

  Ngày gửi: 2012-02-10 06:02:46

  Xls-small

  TKB từ 13/2/ 2012

  Ngày gửi: 2012-02-07 10:02:38

  Xls-small

  TKB 13/2/ 2012

  Ngày gửi: 2012-02-07 10:02:27

  Xls-small

  Sự vụ biểu từ 6/2/2012

  Ngày gửi: 2012-02-07 10:02:19

  Xls-small

  Sự vụ biểu 6/2/2012

  Ngày gửi: 2012-02-07 10:02:01

  Word-logo-small

  Chương trình công tác tháng 1...

  Ngày gửi: 2012-02-07 09:02:27

  Xls-small

  TKB từ 13/2/ 2012

  Ngày gửi: 2012-02-07 09:02:12

  Xls-small

  Sự vụ biểu từ 6/2/2012

  Ngày gửi: 2012-02-07 09:02:01

  Xls-small

  Phiếu thống kê chất lượng giả...

  Ngày gửi: 2011-12-24 08:12:28

  Word-logo-small

  Phiếu chấm giáo án

  Ngày gửi: 2011-12-24 08:12:22

  Pdf-small

  QUY CHẾ 58 XẾP LOẠI HS MỚI

  Ngày gửi: 2011-12-16 09:17:41

  Word-logo-small

  quản lý chủ nhiệm

  Ngày gửi: 2011-12-08 11:31:48

  HÌNH ẢNH