Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các trường Tiểu học >

  DANH SÁCH CBQL CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

  Họ và tên                     

  Chức vụ

  Đơn vị công tác

  Số điện thoại

  Cơ quan

  Di động

  Nguyễn Muôn Hiệu trưởng Trường TH Ba Ngạc 0553890347 01683091296
  Nguyễn Phước Xuân Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Ngạc 0553890347 0987067804
  Phạm Trung A Hiệu trưởng Trường TH Ba Tiêu 0553890358 0979777409
  Nguyễn Ba Tâm Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Tiêu 0553890358 0987115049
  Lê Tấn Nam Hiệu trưởng Trường TH Ba Vì 0553890341 01696069911
  Nguyễn Thị Thu Nương Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Vì 0553890341 0944187026
  Phạm Văn Nía Hiệu trưởng Trường TH Ba Xa 0553890334 01276869864
  Lê Kim Tâm Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Xa 0553890334 0983154104
  Phạm Hồng Ẩy Hiệu trưởng Trường TH Ba Tô 0553890161 0165283612
  Nguyễn Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Tô 0553890161 091434445
  Lê Văn Dược Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Tô 0553890161 0979459321
  Huỳnh Thị Kim Luyên Hiệu trưởng Trường TH số 1 Ba Dinh 0553863428 0979203761
  Bùi Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng Trường TH số 1 Ba Dinh 0553863428 0987663746
  Phạm Thị Nghĩa Hiệu trưởng Trường TH Ba Giang 0553508269 01684742899
  Trương Đình Uyển Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Giang 0553508269 0982863911
  Phạm Văn Công Hiệu trưởng Trường TH Thị trấn Ba Tơ 0553863374 0917983006
  Lê Thi Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường TH Thị trấn Ba Tơ 0553863374  
  Trần Ngọc Thanh Hiệu trưởng Trường TH Ba Bích 0553863467 0972425447
  Nguyễn Minh Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Bích 0553863467 0975879362
  Phạm Văn Lang Hiệu trưởng Trường TH Ba Lế 0553863808  
  Nguyễn Công Thảo Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Lế 0553863808 0985075540
  Cao Thị Thanh Châm Hiệu trưởng Trường TH Ba Cung 0553863465 0914610424
  Lê Thị Tố Liên Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Cung 0553863465 0914248200
  Phan Quang Thạch Hiệu trưởng Trường TH Ba Thành 0553863462 01694694558
  Trần Văn Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Thành 0553863462 0946060311
  Phạm Văn Đồng Hiệu trưởng Trường TH Ba Vinh 0553863824 0123939940
  Phạm Văn Chuyện Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Vinh 0553863824 01239472044
  Trần Thị Thanh Hải Hiệu trưởng Trường TH Ba Động 0553863422 0987506514
  Huỳnh Hữu Sự Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Động 0553863422 0984911135
  Võ Hổ Hiệu trưởng Trường TH Ba Khâm 0553988102 0974722621
  Đinh Trọng Bút Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Khâm 0553988102 01688806217
  Phạm Thị My Hiệu trưởng Trường TH Ba Trang 0553988000 01239472608
  Đặng Quốc Sơn Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Trang 0553988000 01256469467
  Phạm Chí Tình Hiệu trưởng Trường TH Ba Nam 0553606958 0919460611
  Võ Hải Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Nam 0553606958  0942040216
  Trần Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Trường TH Ba Nam 0553606958  0977402399
  Nguyễn Văn Dương Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Điền 0553866923  
  Nguyễn Tấn Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Điền 0553866923 01234265750
  Trần Vạn Tâm Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Liên 0553863825 0984911987
  Huỳnh Hữu Nhàn Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Liên 0553863825 01653350955
  Huỳnh Thị Đào Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Chùa 0552241664 0983926201
  Phạm Thị Pheo Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Chùa 0552241664 0972370960

  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Ngọc Tồn @ 10:08 12/04/2010
  Số lượt xem: 732
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH