Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  Giấy mời họp Hiệu trưởng định kỳ

         UBND HUYỆN BA TƠ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số   118  /GD&ĐT                                       Ba Tơ, ngày  12  tháng 4  năm 2010

   GIẤY MỜI

  V/v họp Hiệu trưởng định kỳ

           

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA TƠ

   

  Kính mời: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

  Đúng vào lúc 7 giờ 30  ngày 19 tháng 4 năm 2010

  Đến tại Hội trường phòng GD&ĐT huyện.

  Để họp Hiệu trưởng định kỳ (thay cho ngày trực báo 15/4/2010 theo kế hoạch).

  Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị tham dự họp đầy đủ, ./.

   Nơi nhận:                                                            TRƯỞNG PHÒNG

  -Như kính mời;                                                                            

  -Lưu VT.

                                                                            Trương Công Lập

    
  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Ngọc Tồn @ 09:59 12/04/2010
  Số lượt xem: 365
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH