Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bài viết >

  Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

  Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 09/5/2011 của Huyện uỷ Ba Tơ về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, công văn số 160-CV/BTGTU ngày 12/7/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2011; sáng nay, phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục. picture_002_500

  Nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm nay tập trung quán triệt những nội dung cơ bản và những nội dung mới của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, và quán triệt Chương trình hành động của Huyện uỷ Ba Tơ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nhằm làm cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, khẳng định ý chí, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  Thời gian bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 09/8/2011 với 07 lớp học.

  picture_001_500

  Lê Ngọc Tồn


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Ngọc Tồn @ 14:18 02/08/2011
  Số lượt xem: 404
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH