Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  báo cáo thống kê chất lượng học sinh BT THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 07h:58' 18-05-2010
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người

  Biểu: 19-GDTX-CL-C BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG VIÊN BT THCS và BT THPT
  Trường gửi Phòng:30/5 Cuối năm học 20 -20
  Trung tâm gởi Sở: Đơn vị gửi (2):
  "Sở gửi Bộ, Cục TK:30/6" Đơn vị nhận (3): Phòng GD Ba Tơ

  Tổng số Bổ túc Trung học cơ sở Bổ túc Trung học phổ thông
  Tổng số THCS Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng số BT THPT Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
  Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
  Học viên chia theo hạnh kiểm 0 0 0 0 0 0 Đ
  - Tốt 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ Đ
  - Khá 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  - Trung bình 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  - Yếu 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Học viên chia theo học lực 0 0 0 0 0 0
  - Giỏi 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  - Khá 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  - Trung bình 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  - Yếu 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  - Kém 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ
  Nữ dân tộc 0 0 Đ Đ Đ Đ

  " Ba Tơ, ngày tháng năm 20"
  Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên) " (Ký tên, đóng dấu)"
  "Họ, tên: " " Họ, tên:"

  Ghi chú:
  "(1) Ghi rõ tên trường, Phòng, Sở - Đơn vị gửi báo cáo."
  "(2) Ghi rõ tên Phòng, Sở, Bộ, Cục Thống kê - Đơn vị nhận báo cáo."
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH