Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  báo cáo thống kê chất lượng học sinh THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 07h:57' 18-05-2010
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu: 19 -C2C-CL
  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS
  Cuối năm học 20 - 20
  Trường gửi Phòng: 30/5 Loại hình (1) : Công lập
  Phòng gửi Sở: Đơn vị gửi(2):
  "Sở gửi Bộ, Cục TK: 30/06" Đơn vị nhận(3): Phòng GD Ba Tơ
  Tổng số Chia ra
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
  I. Tổng số học sinh theo xếp loại hạnh kiểm Đ Đ Đ Đ Đ
  Chia ra Tốt Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
  Khá Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  Trung bình Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  Yếu Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  II. Tổng số học sinh theo xếp loại học lực
  Chia ra Giỏi Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  Khá Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  Trung bình Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  Yếu Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ
  Kém Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: - Nữ Đ Đ Đ Đ
  -Dân tộc Đ Đ Đ Đ
  -Nữ dân tộc Đ Đ Đ Đ

  "Ba Tơ, ngày tháng năm 20"
  Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
  " (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)"  "Họ, tên:" "Họ, tên:"


  "Ghi chú: (1) Bao gồm học sinh THCS của các trường: THCS, PTCS và phổ thông" (1) Gồm cả học sinh THCS học tại các trường THCS và các trường phổ thông có nhiều cấp học
  "(2) Ghi rõ tên trường, phòng, sở - Đơn vị gửi báo cáo."
  "(3) Ghi rõ tên phòng, sở, bộ, cục thống kê - Đơn vị nhận báo cáo."

   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH