Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  báo cáo thống kê tài chính

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 08h:06' 18-05-2010
  Dung lượng: 26.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu 23-TC
  BÁO CÁO THỐNG KÊ TÀI CHÍNH NĂM 2009
  Kỳ báo cáo : từ 1/1 đến 31/12 năm trước

  Phòng gửi Sở: 31/5 Đơn vị gửi(2):.
  "Sở gửi Bộ, Cục TK: 30/6" Đơn vị nhận(3):Phòng GD Ba Tơ

  Cấp học: ………………………….. Đơn vị tính: triệu đồng
  Nội dung Tæng sè

  I. Tổng thu ( 1+2 )
  "1. Thu học phí, lệ phí, thu khác (để lại đơn vị)"
  - Học phí
  - Lệ phí
  - Hoạt động sự nghiệp khác
  2. Ngân sách NN cấp cho GD-ĐT
  - Chi thường xuyên
  - Chương trình mục tiêu
  - Chi đầu tư phát triển
  - Chi khác ( nếu có )
  II. Tổng chi ( 1+2+3 )
  1. Chi thường xuyên
  1.1 Thanh toán cá nhân
  " Trong đó:- Học bổng, trợ cấp cho học sinh vùng khó khăn"
  - Phụ cấp đứng lớp
  - Phụ cấp ưu đãi và thu hút
  1.2 Chi chuyên môn nghiệp vụ
  1.3 Chi mua sắm sửa chữa
  1.4 Chi khác
  2. Chi đầu tư phát triển
  2.1 Kinh phí XDCB tập trung
  2.2 Kinh phí Chương trình kiên cố hóa
  2.3 Kinh phí từ các dự án ODA
  2.4 Kinh phí đóng góp của cộng đồng và các nguồn khác
  3. Chi chương trình mục tiêu
  "3.1 Phổ cập giáo dục THCS, duy trì kết quả PCGD TH và hỗ trợ PCGD THPT"
  "3.2 Đổi mới chương trình giáo dục, SGK và tài liệu giảng dạy"
  "3.3 Đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường"
  "3.4 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục"
  "3.5 Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn"
  3.6 Tăng cường cơ sở vật chất trường học
  3.7 Tăng cường năng lực dạy nghề

  " Ba Tơ, ngày tháng năm 20"
  Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
  " (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)"  "Họ, tên: ……………….. Họ, tên: …………………."

   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH