Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  BÁO CÁO THỐNG KÊ TIỂU HỌC CUỐI NĂM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 07h:50' 18-05-2010
  Dung lượng: 38.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu: 18-C1C
  BÁO CÁO THỐNG KÊ TIỂU HỌC CUỐI NĂM
  Trường gửi Phòng: 30/5 Năm học 20 - 20
  Phòng gửi Sở: Loại hình(1): Công lập
  "Sở gửi Bộ, Cục TK: 30/6 " Đơn vị gửi(2):
  Số liệu tính đến thời điểm 31/5 Đơn vị nhận(3):Phòng GD Ba Tơ
  Đơn vị Tổng số Chia ra
  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
  Tổng số học sinh Người 6 6 Đ Đ Đ Đ Đ
  Trong tổng số: - Nữ """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Dân tộc """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Nữ dân tộc """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Khuyết tật """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Học sinh thuộc đối tượng chính sách """" 0 0 0 0 0 Đ Đ Đ Đ Đ
  Chia ra + Con liệt sĩ """"
  + Con thương binh """"
  + Con hộ nghèo """"
  + Con hộ nghèo theo chương trình 135 """"
  "+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa" """"
  + Diện chính sách khác """"
  - Số học sinh chuyển đi trong năm học """"
  - Số học sinh chuyển đến trong năm học """"
  - Số học sinh bỏ học 2 học kỳ """" Đ Đ Đ Đ Đ
  Trong tổng số - Nữ """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Dân tộc """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Nữ dân tộc """" Đ Đ Đ Đ Đ
  - Khuyết tật học hòa nhập """" Đ Đ Đ Đ Đ
  Các nguyên nhân bỏ học + Có hoàn cảnh gia đình khó khăn """" Đ Đ Đ Đ Đ
  + Học lực yếu kém """" Đ Đ Đ Đ Đ
  " + Xa trường, đi lại khó khăn" """" Đ Đ Đ Đ Đ
  " + Ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh" """" Đ Đ Đ Đ Đ
  + Nguyên nhân khác """" Đ Đ Đ Đ Đ
  Tổng hợp kết quả cuối năm """" ER Đ Đ Đ Đ
  Chia ra: - Số học sinh lên lớp """" Đ Đ Đ Đ Đ
  Trong đó: + Giỏi """"
  + Khá """"
  - Số học sinh thi lại """"
  - Số học sinh lưu ban """"


  "Ba Tơ, ngày tháng năm 20"
  Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên) " (Ký tên, đóng dấu)"

  " Họ, tên: " "Họ, tên:"

  "Ghi chú: (1) Ghi rõ loại hình công lập (trong đó có trường Dân tộc nội trú,...), bán công, dân lập, tư thục và"
  kể cả các trường phổ thông có nhiều cấp học.
  "(2) Ghi rõ tên trường, phòng, sở - Đơn vị gửi báo cáo."
  "(3) Ghi rõ tên phòng, sở, bộ, cục thống kê - Đơn vị nhận báo cáo."
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH