Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  BÀO DƯỠNG CAN BỘ QUẢN LÝ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Quang Sáu
  Ngày gửi: 08h:51' 20-12-2012
  Dung lượng: 286.0 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người


  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

  CHUYÊN ĐỀ 7

  ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
    Biên soạn: ThS.Trần Đức Chí

  Quảng Ngãi, Tháng 12/ 2012
  1. Quan niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục
  1.1 Quan niệm về chất lượng
  Chất lượng là một khái niệm rất quen thuộc với loài người ngay từ những thời cổ đại, tuy nhiên chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Tùy theo đối tượng sử dụng, “chất lượng” có ý nghĩa khác nhau. Do con người và nền văn hóa trên thế giới khác nhau, nên cách hiểu của họ về chất lượng và đảm bảo chất lượng cũng khác nhau.
  Theo Tự điển Tiếng Việt phổ thông: “Chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc tính cơ bản của sự vật (sự việc)...làm cho sự vật (sự việc) này phân phân biệt với sự vật (sự việc) khác”.
  Theo Hoàng Phê: “Chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một sự vật, sự việc”.
  Theo Oxford Advanced Learner’s Dictionary: “Chất lượng là mức hoàn thiện, là đặc trưng so sánh hay đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc thù, các dữ kiện, các thông số cơ bản”.
  Mặc dù khái niệm chất lượng chỉ có thể diễn giải một cách tương đối thống nhất và còn luôn thay đổi, Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO 9000:2000, đã đưa ra định nghĩa sau: “Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay quá trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan”.
  1.2. Quan niệm về chất lượng đào tạo
  1.2.1. Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu vào”
  Một số nước phương Tây có quan điểm cho rằng “Chất lượng một trường phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của trường đó”. Quan điểm này được gọi là “quan điểm nguồn lực” có nghĩa là: Nguồn lực = chất lượng.
  Quan điểm này đã bỏ qua sự tác động của quá trình đào tạo diễn ra rất đa dạng và liên tục. Sẽ khó giải thích trường hợp một trường có nguồn lực “đầu vào” dồi dào nhưng chỉ có những hoạt động đào tạo hạn chế ; hoặc ngược lại, một trường có những nguồn lực khiêm tốn, nhưng đã cung cấp cho sinh viên một chương trình đào tạo hiệu quả.
  1.2.2. Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu ra”
  Một quan điểm khác về chất lượng giáo dục (CLGD) cho rằng “đầu ra” của giáo dục có tầm quan trọng hơn nhiều so với “đầu vào” của quá trình đào tạo. “Đầu ra” chính là sản phẩm của giáo dục được thể hiện bằng mức độ hoàn thành công việc của HSSV hay khả năng cung cấp các hoạt động đào tạo của trường đó.
  Có 2 vấn đề cơ bản có liên quan đến cách tiếp cận CLGD này. Một là, mối liên hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” không được xem xét đúng mức. Trong thực tế mối liên hệ này là có thực, cho dù đó không phải là quan hệ nhân quả. Một trường có khả năng tiếp nhận các học sinh xuất sắc, không có nghĩa là học sinh của họ sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc. Hai là, cách đánh giá “đầu ra” của các trường rất khác nhau.
  1.2.3. Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị gia tăng”
  Quan điểm thứ 3 về CLGD cho rằng một trường có tác động tích cực tới sinh viên, học sinh khi nó tạo ra được sự khác biệt trong sự phát triển về trí tuệ và cá nhân của sinh viên, học sinh. “Giá trị gia tăng” được xác định bằng giá trị của “đầu ra” trừ đi giá trị của “đầu vào”, kết quả thu được: là “giá trị gia tăng” mà trường đại học đã đem lại cho sinh viên và được đánh giá là CLGD.
  Nếu theo quan điểm này về CLGD, một loạt vấn đề phương pháp luận nan giải sẽ nảy sinh, khó có thể thiết kế một thước đo thống nhất để đánh giá chất lượng “đầu vào” và “đầu ra” để tìm ra được hiệu số của chúng và đánh giá chất lượng của trường đó.
  1.2.4. Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị học thuật”
  Đây là quan điểm truyền thống của nhiều trường phương Tây, chủ yếu dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia về năng lực học thuật của đội ngũ cán bộ giảng dạy trong từng trường trong quá trình thẩm định công nhận chất
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH