Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 15h:59' 12-04-2010
  Dung lượng: 31.7 KB
  Số lượt tải: 66
  Số lượt thích: 0 người
  Đề tài SKKN:
  HIỆU TRƯỞNG VỚI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
  CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

  PHẦN THỨ NHẤT
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  1/ Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ cơ bản hàng đầu trong nhà trường trung học nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện về Đức -Trí -Thể- Mỹ đồng thời thể hiện nhiệm vụ của nhà trường phổ thông nói chung trường trung học cơ sở nói riêng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần thực hiện nhiệm vụ công nhiệp hóa, hiện đại hóa đát nước.
  Đạo đức là một bộ phận cấu thành nhân cách học sinh , đạo đức luôn giữ vị trí trung tâm, giữ vai trò quyết định ,có tính chất cốt lõi làm nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện thế hệ trẻ.
  Việc giáo dụcđạo đức cho thế hệ trẻ là vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm để nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ trở thành những con người tài đức vẹn toàn như Bác Hồ kính yêu từng dạy : “ Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng”. Trong nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh, nhà trường đóng vai trò rất quan trọng bởi thời gian các em học tập vui chơi ở trường khá nhiều.
  Sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật ,các phương tiện thông tin nghe nhìn , đạt được những thành tựu đáng kể song cũng còn một số tiêu cực chưa lành mạnh ảnh hưởng đến tâm sinh lý lứa tuổi hay bắt chước thiếu chọn lọc của học sinh trung học cơ sở ,nên cần kip thời uốn nắn .
  2/ Thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh cần được quan tâm nhiều hơn nữa .Trong thực tế nhà trường nói chung, bậc trung học cơ sở nói riêng còn chú trọng nhiều về việc truyền thụ kiến thức văn hóa đơn thuần, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ chưa được đầu tư đúng mức ,cha mẹ học sinh vì nhiều lý do khác nhau mà chưa quan tâm đến hành vi đạo đức của con em,thường khoán trắng cho nhà trường.
  Trong trường trung học cơ sở, Hiệu trưởng là người quản lý điều hành mọi hoạt động của giáo viên và học sinh, do đó việc tìm biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp là một nhiệm vụ không thể thiếu được.
  Nhà trường cần có biện pháp hữu hiệu thiết thực để nâng cao phẩm chất đạo đức cho học sinh .Qua việc truyền thụ kiến thức văn hóa trên lớp giáo viên phải đảm bảo hai yêu cầu về mặt giáo dục và giáo dưỡng .Tuy nhiên thời gian giờ học chính khóa hạn chế nên cần phải thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp mới có đủ thời gian,điều kiện để tiến hành giáo dục nhận thức và hành vi đạo đức cho học sinh.
  Xuất phát từ những lý do trên nên tôi chọn nội dung: “HIỆU TRƯỞNG VỚI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP” làm nội dung nghiên cứu mong góp phần tìm ra biện pháp nâng cao phẩm chất đạo đức cho học sinh tại trường.


  II / MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  1/Mục tiêu nghiên cứu:
  Qua việc nghiên cứu đề tài này giúp hiệu trưởng nâng cao hiệu quả công tác quản lý việc giáo dục đạo đức cho học sinh .
  Tìm hiểu để đánh giá đúng thực trạng về tình hình giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCSTT Ba Tơ và công tác quản lý của hiệu trưởng đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ,từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tại trường .
  2/ Nhiệm vụ nghiên cứu :
  Đề tài tập trung giải quyết ba vấn đề:
  Một là :Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung đề tài để xây dựng cơ sở lý luận vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp .
  Hai là : Tìm hiểu thực trạng biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng và nhà trường, những nguyên nhân tác động tới hoạt động này tại trường Trung học cơ sở thị trấn BaTơ.
  Ba là : Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
  3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
  3.1/ Đối tượng nghiên cứu của
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH