Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Công khai tài chính 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:00' 16-06-2012
  Dung lượng: 31.5 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị: Trường THCS thị trấn Ba Tơ Biểu số 2
  Chương: 622 (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC
  ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính)

  THÔNG BÁO
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2012
  ĐVT: đồng
  STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
  A Dự toán thu " 11,970,000 "
  I Tổng số thu " 11,970,000 "
  1 "Thu phí, lệ phí" " 11,970,000 "
  "(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)"
  2 "Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ"
  "(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)"
  3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
  4 Thu sự nghiệp khác
  (Chi tiết theo từng loại thu)
  II Số thu nộp NSNN
  1 "Phí, lệ phí"
  "(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)"
  2 "Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ"
  "(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)"
  3 Hoạt động sự nghiệp khác
  (Chi tiết theo từng loại thu)
  III Số được để lại chi theo chế độ " 11,970,000 "
  1 "Phí, lệ phí" " 11,970,000 "
  "(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)"
  2 "Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ"
  "(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)"
  3 Thu viện trợ
  4 Hoạt động sự nghiệp khác
  (Chi tiết theo từng loại thu)
  B Dự toán chi ngân sách nhà nước " 1,544,700,000 "
  I "Loại 490, khoản 493" " 1,544,700,000 "
  1 Chi thanh toán cá nhân " 1,344,000,000 "
  2 Chi nghiệp vụ chuyên môn " 61,300,000 "
  3 "Chi mua sắm, sửa chữa" " 93,400,000 "
  4 Chi khác " 46,000,000 "
  II "Loại…, khoản…"
  C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

  Ngày 03 tháng 6 năm 2012
  Thủ trưởng đơn vị  Cao Văn Chính


   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH