Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Công văn hướng dẫn báo cáo sơ kết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 10h:59' 22-12-2010
  Dung lượng: 13.6 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số /GDĐT Ba Tơ, ngày tháng 12 năm 2010
  V/v hướng dẫn báo cáo tổng hợp
  kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I
  năm học 2010-2011

  Kính gửi: Các trường học trực thuộc

  Căn cứ Chỉ thị số 3399/2010/CT- BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011;
  Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2010-2011 như sau:
  I.Yêu cầu:
  - Báo cáo cần ngắn gọn, cô đọng, đủ nội dung, bám sát Chỉ thị năm học đối với bậc học, ngành học, chỉ tiêu Nhà nước giao để báo cáo đầy đủ, chính xác, có chứng minh bằng số liệu cụ thể, phải được so sánh với số liệu đầu năm học và so sánh với kế hoạch năm học, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và nêu biện pháp khắc phục; báo cáo nhất thiết phải có đủ số liệu thống kê theo biểu mẫu đính kèm.
  - Các đơn vị trường học vào website http://www.violet.vn/bato hoặc hộp thư điện tử của đơn vị để lấy các biểu mẫu báo cáo sơ kết học kỳ I.
  - Báo cáo sơ kết của đơn vị phải được đóng thành tập có kèm theo các biểu mẫu số liệu (theo mẫu) để thuyết minh.
  -Thời gian báo cáo về phòng GD&ĐT: chậm nhất đến ngày 31/12/2010 qua bộ phận tổng hợp, email: pgdbato.quangngai@moet.edu.vn
  II.Hướng dẫn nội dung báo cáo sơ kết cụ thể:
  Phần một: Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 NH 2010-2011
  1. Quy mô lớp, học sinh:

  Đầu năm học
  Cuối học kỳ I
  Tăng , Giảm
  Lý do tăng, giảm
  
  
  Số lớp
  Số HS
  Số lớp
  Số HS
  Tăng
  Giảm
  
  
  Mầm non
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  Công TH
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 6
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lớp 9
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng THCS
  
  
  
  
  
  
  
  
  Phổ cập THCS
  
  
  
  
  
  
  
  
  - Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục các cấp:
  Phổ cập giáo dục mầm non:
  Số trẻ 3-5 tuổi ra lớp MG / tổng số trẻ 3-5 tuổi = …..%
  Số trẻ 5 tuổi ra lớp MG / tổng số trẻ 5 tuổi = ……%
  Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:
  Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 / tổng số trẻ 6 tuổi = …….%
  Số trẻ 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học / số trẻ 11 tuổi = ……%
  Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:
  Số trẻ TNTH 2010 vào lớp 6 năm học 2010-2011 / tổng số trẻ TNTH 2010 = ……%
  Số trẻ 11-14 tuổi đi học THCS / tổng số trẻ 11-14 tuổi = …..%
  Số trẻ 15-18 tuổi TN THCS / tổng số trẻ 15-18 tuổi = …..%

  2.Các điều kiện thực hiện chất lượng:
  Tổng số CB, GV, NV: ( Không điền vào những ô đánh chéo)


  T. Số
  Trong đó biên chế
  Số lượng đạt chuẩn
  Số lượng trên
  chuẩn
  Số lượng chưa đạt
  chuẩn
  Đánh giá trình độ chất lượng, tay nghề của GV
  Đảng viên
  
  
  
  
  
  
  
  Giỏi
  Khá
  TB
  Yếu
  T. số
  Nữ
  Mới kết
  nạp
  
  CBQL
  
  
  
  
  
  x
  x
  x
  x
  
  
  
  
  Giáo viên
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nhân viên
  
  
  
  
  
  x
  x
  x
  x
  
  
  
  
  CỘNG :
  
  
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  
  
  
  
   -Tỉ lệ giáo viên/lớp đạt …….
  -Thừa, thiếu giáo viên bộ môn
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH