Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2012 - 2013 trường THCS Thị trấn Ba Tơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:33' 03-08-2012
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
  NĂM HỌC 2012-2013

  TT Họ Và Tên Năm sinh "Giới
  tính" "Dân
  tộc" Nơi Sinh Chỗ ở hiện tại "Họ và tên cha
  (Nghề nghiêp)" "Họ và tên mẹ
  (Nghề nghiệp)"
  1 Trần Khả Aí 08-07-2001 Nữ Kinh BV Ba Tơ TT Ba Tơ Trần Ngọc Thành (GV) Nguyễn T. Minh Thuỷ(YTế)
  2 Đỗ Thành Thiên Ân 07-09-2001 Nam Kinh BV 175 Gò Vấp Ba Cung-Ba Tơ Đỗ Thành Tâm(Nông) Võ Thị Huệ(Nông)
  3 SLAVEN Vũ Ánh 08-02-2001 Nam Kinh TT Y Tế Huyện Ba Tơ TT Ba Tơ SLA VEN Côn (CNVC) Vũ Thị Tuyết Lan (GV)
  4 Phạm Calép 12-03-2001 Nam Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Đốt (Nông) Phạm Thị Hạ(Nông)
  5 Nguyễn Phạm Anh Châu 15-06-2001 Nữ Kinh BV Quảng Ngãi TT Ba Tơ Nguyễn Văn Hải (CA) Phạm Thị Giang (Y Tế)
  6 Võ Duy Chiến 22-12-2001 Nam Kinh TT Ba Tơ TT Ba Tơ Võ Luỹ (Nông) Vương T.Hồng Trang (Nông)
  7 Huỳnh Ngọc Chiến 01-11-2001 Nam Kinh Đức Tân - Mộ Đức TT Ba Tơ Huỳnh Văn Bốn (Nông) Đào Thị Mỹ Dung (BB)
  8 Nguyễn Phước Huy Chương 10-05-2001 Nam Kinh TT Y Tế Huyện Ba Tơ TT Ba Tơ Nguyễn Thanh Vương (T.Xây) Đinh Thị Lan Hương (Nông)
  9 Lê Ngọc Danh 26-06-2001 Nam Kinh TT Y Tế Huyện Ba Tơ TT Ba Tơ Lê Hoàng (Nông) Phạm Thị Bé Liên (Nông)
  10 Phạm Văn Đinh 27-08-2001 Nam Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Văn Loạ (Nông) Phạm Thị Ây (Nông)
  11 Đặng Trọng Đức 10-02-2001 Nam Kinh Ba Vì-Ba Tơ Ba Vì-Ba Tơ Đặng Văn Giám(GV) Phạm Thị Phượng(GV)
  12 Trịnh Hoàng Đức 09-11-2001 Nam Kinh Ba Dinh-Ba Tơ Ba Dinh-Ba Tơ Trịnh Mỹ (Nông) Nguyễn Thị Công (Nông)
  13 Phạm Văn Dũng 10-08-2001 Nam Hre Ba Bích-Ba Tơ Ba Bích-Ba Tơ Phạm Văn Gia (Nông) Phaạm Thị Don (Nông)
  14 Lê Nhật Dũng 17-12-2001 Nam Kinh Ba Bích-Ba Tơ Ba Bích-Ba Tơ Lê Nhật Long(Nông) Nguyễn Thị Thuỷ(Nông)
  15 Phạm Thị Dương 07-03-2001 Nữ Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Văn Grâm (Nông) Phạm Thị Nhanh (Nông)
  16 Lê Hồng Hà 10-09-2001 Nam Kinh Lệ Thuỷ -Quảng Bình TT Ba Tơ Lê Hồng Lương (Nông) Phạm Thị Hiếu (Nông)
  17 Phạm Văn Hanh 07-02-2001 Nam Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Văn Đa (Nông) Phạm Thị Cành (Nông)
  18 Phạm Thị Hạnh 16-01-2001 Nữ Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Văn Đắc (Nông) Phạm Thị Inh (Nông)
  19 Phạm Thị He 05-05-2001 Nữ Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Sêu (Nông) Phạm Thị Et (Nông)
  20 Trần Phan Vi Hiền 12-06-2001 Nữ Kinh BV Quảng Ngãi TT Ba Tơ Trần Quang Châu (BB) Phan Thị Thương (BB)
  21 Phạm Thị Hơn 24-04-2001 Nữ Hre Nước Lá-Ba Vinh Ba Vinh-Ba Tơ Phạm Văn Ôn (Nông) Phạm Thị Phin (Nông)
  22 Phạm Thị Hồng 16-08-2001 Nữ Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Văn Sương (Nông) Phạm Thị Thuý (Nông)
  23 Phạm Thị Hồng 23-10-2001 Nữ Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Thị Song (Nông)
  24 Phạm Thị Hồng 13-05-2001 Nữ Hre Ba Cung-Ba Tơ Ba Cung-Ba Tơ Phạm Văn Dép (Nông) Phạm Thị Nga (Nông)
  25 Võ Văn Hưng 27-02-2001 Nam Kinh TT Y Tế Huyện Ba Tơ TT Ba Tơ Võ Văn Tạo (Nông) Võ Thị Kim Loan (Nông)
  26 Phạm Văn Hương 01-12-2001 Nam Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Sâu (Nông) Phạm Thị Hạnh (Nông)
  27 Phạm Ngọc Quốc Huy 26-04-2001 Nam Hre TTYT Huyện Krông Ba Cung-Ba Tơ Đinh Thị Hiếm (Nông)
  28 Phạm Thị Huyền 07-01-2001 Nữ Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Đêm (Nông) Phạm Thị Sâm (Nông)
  29 Nguyễn Thị Thu Huyền 18-06-2001 Nữ Kinh TT Y Tế Huyện Ba Tơ TT Ba Tơ Nguyễn Văn Tráng (Chết) Lê Thị Mười (GV)
  30 Huỳnh Ngọc Khanh 10-12-2001 Nam Kinh Ba Dinh-Ba Tơ Ba Dinh-Ba Tơ Huỳnh Ngọc Anh (Nông) Trần T. Thanh Châu (Nông)
  31 Phạm Trung Khuê 13-01-2001 Nam Hre Ba Chùa-Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Duy Khách (GV) Phạm Thị Thu (GV)
  32 Đỗ Trung Kiên 17-03-2001 Nam Kinh TT Mộ Đức-QN TT Ba Tơ Đỗ Hoà (Nông) Phạm T. Như Thuỷ (Nông)
  33 Trịnh Trung Kiên 07-08-2001 Nam Kinh TT Ba Tơ TT Ba Tơ Trịnh Thị Nhung (Nông)
  34 Phạm Thị Y Lan 12-02-2001 Nữ Hre BV Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Hoài (CBCC) Phạm Thị Phí (GV)
  35 Nguyễn Phương Linh 02-10-2001 Nữ Kinh TT Ba Tơ TT Ba Tơ Nguyễn Tiến Dũng (GV) Tạ Thị Hương (GV)
  36 Đỗ Thị Thành Lưu 02-05-2001 Nữ Kinh Ba BÍch -Ba Tơ Ba Bích-Ba Tơ Đỗ Văn Trúc (Nông) Đoàn Thị Trâm (Nông)
  37 Phạm Văn Ly 04-08-2001 Nam Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Máy (Nông) Phạm Thị Trinh (Nông)
  38 Phạm Thị Y Ly 30-01-2001 Nữ Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Đỏ (Nông) Phạm Thị Uí (Nông)
  39 Phạm Thị Lệ My 18-04-2001 Nữ Hre Con Dung - TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Nơ (Nông) Phạm Thị Ny (Nông)
  42 Phạm Thị Na 10-08-2001 Nữ Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Triệu (Nông) Phạm Thị Đim (Nông)
  40 Phạm Văn Nam 10-02-2001 Nam Hre TT Ba Tơ TT Ba Tơ Phạm Văn Niên(Nông) Phạm Thị Phúc(Nông)
  41 Nguyễn Phạm Diệu Nam 27-04-2001 Nữ Kinh Ba Dinh-Ba Tơ Ba Dinh-Ba Tơ Nguyễn Đình Hoài (CBVC) Phạm Thị Thuý (Y Sỹ)
  43 Đinh Hoàng Nam 05-02-2001 Nam Hre BVĐK Quảng Ngãi Ba Cung-Ba Tơ Đinh Văn Nghệ (CA) Đinh Thị Lan Anh (GV)
  44 Nguyễn Thu Nga 18-11-2001 Nữ Kinh Giao Thuỷ-Nam Định Ba Bích-Ba Tơ Nguyễn Văn Bình(Nông) Đỗ Thị Nguyệt(Nông)
  45 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 25-11-2001 Nữ Kinh BV Quảng Ngãi TT Ba Tơ Nguyễn Quang Vinh (CBCC
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH