Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Danh sách và bảng điểm HS xét TN THCS 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:14' 26-05-2012
  Dung lượng: 872.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THCS TT Ba Tơ. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
  NĂM HỌC: 2011 - 2012
  TT Họ và tên đệm Tên "Ngày, tháng, năm, sinh" Giới tính Dân tộc Nơi sinh Xếp loại tốt nghiệp Học trường Hé khÈu th­êng tró "Ghi chú
  (Lớp)"
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)
  1 Tạ Song An 08-01-1997 x Kinh Ba Tơ-Quảng Ngãi THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9A
  2 Nguyễn Văn Điệp 06-07-1997 x Kinh Ba Tơ-Quảng Ngãi THCS TT Ba Tơ "
  Ba Động" 9A
  3 Bùi Lập Duy 05-02-1997 x Kinh Ba Tơ-Quảng Ngãi THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  4 Phạm Thị Lệ Giang 11-09-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  5 Trần Ngọc Hiếu 20-08-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9A
  6 Hoàng Thị Ánh Hương 06-09-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9A
  7 Trịnh Thiên Hương 17-09-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9A
  8 Phạm Văn Khánh 26-09-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  9 Trần Thu Lan 09-12-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  10 Phạm Văn Manh 28-12-1996 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  11 Phạm Thị Néo 01-06-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TTBa Tơ" 9A
  12 Huỳnh Phi Phong 21-02-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Qủang Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  13 Phạm Thị Tố Quyên 13-08-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  14 Phạm Thị Rua 26-12-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba Cung 9A
  15 Phạm văn Sen 12-11-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  16 Phạm Thị Thấy 22-05-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  17 Lương Thanh Thức 08-02-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  18 Phạm Văn Trắc 06-09-1996 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  19 Huỳnh Minh Tuấn 10-01-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba Dinh 9A
  20 Nguyễn Phạm Hoàng Tuyên 14-09-1997 x Kinh "
  Mộ Đức-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  21 Nguyễn Thu Uyên 12-08-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-QuảngNgãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  22 Nguyễn Thị Kim Yến 21-05-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9A
  23 Huỳnh Thiên Bảo 22-03-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  24 Tạ Tiên Bình 08-01-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  25 Phạm Văn Hạ 15-05-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  26 Phạm Thị Hành 05-06-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba cung 9B
  27 Phạm Thị Huệ 05-11-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  28 Phạm Văn Lam 27-03-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  29 Hà Ngọc Lâm 21-01-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  30 Trần Minh Nhật Lệ 08-08-1997 Nữ kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  31 Nguyễn Văn Linh 10-01-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba Lế 9B
  32 Nguyễn Tân Mảnh 05-05-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba Cung 9B
  33 Phạm Thị Mười 23-05-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9B
  34 Nguyễn Văn Phụng 25-10-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TTBa Tơ" 9B
  35 Phạm Thị Soá 15-10-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9B
  36 Võ Thị Linh Tâm 02-09-1997 Nữ Kinh "
  Nghĩa Hành-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  37 Đỗ Phương Thành 21-02-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9B
  38 Nguyễn Thị Thu Thảo 18-05-1997 Nữ Kinh ĐắcKRlấp-Đắc lắc THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9B
  39 Phạm Văn Thùa 02-07-1997 x Hre "
  Ba Tơ -Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9B
  40 Võ Đặng Hoài Thương 29-07-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ -Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  41 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 21-02-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9B
  42 Trần Thị Cẩm Tiên 10-10-1997 Nữ Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba Dinh 9B
  43 Trần Văn Tuấn 24-01-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  44 Nguyễn Hứa Chấn Vĩ 01-05-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  TT Ba Tơ" 9B
  45 Phạm Thị Mai Xanh 05-06-1997 Nữ Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba cung 9B
  46 Tống Quốc Cường 21-09-1997 x Kinh "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ "
  Ba Xa" 9C
  47 Phạm Văn Danh 04-06-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9C
  48 Nguyễn Khánh Du 20-08-1997 x Kinh Giao thuỷ-Nam Định THCS TT Ba Tơ Ba Bích 9C
  49 Phạm Văn Đức 02-10-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ Ba Cung 9C
  50 Đinh Trung Hiếu 30-03-1997 x Hre "
  Ba Tơ-QuảngNgãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9C
  51 Thi Ngọc Hoàng 27-08-1997 x Kinh "
  Nghĩa Hành-Quảng Ngãi" THCS TT Ba Tơ TT Ba Tơ 9C
  52 Phạm văn Khuyết 30-03-1997 x Hre "
  Ba Tơ-Quản
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH