Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hướng dẫn, gợi ý tự đánh giá KDCLGD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 13-03-2012
  Dung lượng: 362.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  GỢI Ý CÁC MINH CHỨNG CẦN THU THẬP VÀ MỘT SỐ CÂU HỎI CẦN ĐƯỢC TRẢ LỜI VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ

  Tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số
  Gợi ý các minh chứng cần thu thập
  Gợi ý một số câu hỏi cần được trả lời về các yêu cầu của chỉ số
  
  Điều 4 . Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở
  
  
  
  1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai.
  
  
  
  a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và được cơ quan chủ quản phê duyệt;
  - Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường được thông qua Hội đồng trường và được cơ quan chủ quản phê duyệt (Phòng Giáo dục và Đào tạo)
  - Có hay không có văn bản chiến lược phát triển của nhà trường được thông qua Hội đồng trường và được cơ quan chủ quản phê duyệt ?
  
  b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục;
  - Các minh chứng thể hiện sự phù hợp của Chiến lược phát triển nhà trường với với Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh, huyện.
  - Đối chiếu với Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh, huyện (đối với trường tiểu học và trung học cơ sở) để xác đinh có phù hợp không ?
  
  c) Được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở giáo dục và đào tạo hoặc Website của trường (nếu có).
  - Minh chứng thể hiện văn bản đã công bố công khai trên các thông tin đại chúng.
  Văn bản có được đăng trên báo, trang Website của trường hoặc của phòng hoặc của Sở GDĐT, hoặc được niêm yết tại trường,..?
  
  2. Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh.
  
  
  
  a) Phù hợp với các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường;
  - Bảng thống kê nguồn nhân lực hiện có, dự kiến đào tạo nguồn nhân lực bổ sung trong 5 năm 10 năm tới;
  - Bảng thống kê tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường hiện có;
  - Dự kiến tài chính (ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí ngoài ngân sách) để thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục trong 5 năm và 10 năm;
  - Sơ đồ quy hoạch tổng thể của nhà trường có sự đóng góp ý kiến của Hội đồng trường, được cấp trên phê duyệt;
  - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số.
  Những căn cứ nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường có tính khả thi để xây dựng Chiến lược phát triển ?
  
  b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
  - Các văn bản, nghị quyết định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương;
  - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số.
  So sánh Chiến lược phát triển nhà trường với các văn bản, nghị quyết định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để thấy được sự của Chiến lược phát triển của nhà trường với với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương ?
  
  c) Định kỳ 02 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh.
  Biên bản rà soát, bổ sung và điều chỉnh, rà soát, bổ sung và điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường.
  Có định kì 2 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh không ? Giải thích lý do điều chỉnh và bổ sung ?
  
  Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường
  
  
  
  1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  
  
  
  a) Có Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có);
  - Các quyết định thành lập Hội đồng trường với trường công lập, Hội đồng quản trị với
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH