Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục dân tộc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 08h:38' 19-08-2010
  Dung lượng: 18.7 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 4949 /BGDĐT - GDDT
   Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2010
  
  V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDDT.
  
  
  

  Kính gửi:
  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo
  - Các trường Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ
  
  
  - Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010- 2011;
  - Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-BGDĐT ngày 25/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 đối với giáo dục dân tộc như sau:
  A- NHIỆM VỤ CHUNG
  Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực".
  Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt ở các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT); thực hiện giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp dạy tiếng Việt cho HS dân tộc ở mầm non và tiểu học; tổ chức dạy học tiếng dân tộc theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đổi mới công tác quản lí giáo dục dân tộc. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo viên (GV) và học sinh (HS) ở vùng dân tộc, đặc biệt với HS dân tộc bán trú. Thực hiện đúng chế độ chính sách giáo dục dân tộc đối với HS dân tộc thiểu số (DTTS) và cán bộ, GV công tác ở vùng dân tộc; quan tâm đặc biệt tới HS các dân tộc rất ít người.
  B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA NGÀNH
  1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  Xây dựng, phát hiện các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều sáng kiến trong giảng dạy và nuôi dưỡng HS DTTS.
  2. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học ở miền núi, vùng dân tộc, trong trường PTDTNT, PTDTBT phù hợp với đặc điểm văn hóa, xã hội và tâm lý HS DTTS. Chú trọng các công việc trọng tâm sau:
  - Tổ chức “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho HS lớp 12 tại các trường PTDTNT. Mỗi trường tuyên dương, khen thưởng 01 thầy giáo và 01 cô giáo được HS yêu quý nhất.
  - Năm học 2010-2011, tất cả các trường học ở miền núi, vùng dân tộc, trường PTDTNT, PTDTBT có công trình vệ sinh đạt yêu cầu và thường xuyên sạch sẽ; quy hoạch sân vườn, trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
  - Các trường học ở miền núi, vùng dân
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH