Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hướng dẫn thống kê năm học 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 08h:43' 19-08-2010
  Dung lượng: 954.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số : 4915/BGDĐT-KHTC
  V/v: Báo cáo thống kê Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2010
  năm học 2010-2011

  Kính gửi : Các Sở Giáo dục và Đào tạo
  Để thực hiện tốt công tác thống kê năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nội dung sau:
  - Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thống kê theo biểu mẫu (gửi kèm).
  - Đối với các đơn vị có loại hình trường liên cấp (cấp 1-2, cấp 2-3 và cấp 1-2-3), đề nghị các Sở tổng hợp chung vào các biểu Tiểu học, THCS và THPT chia theo loại hình công lập, dân lập, tư thục.
  - Đối với các đơn vị có loại hình trường học dân tộc nội trú, sau khi đã tổng hợp vào trong biểu loại hình công lập đề nghị tách riêng một biểu của loại hình trường này.
  - Báo cáo tình hình học sinh bỏ học trong hè của năm học 2009-2010 theo các cấp học.
  Đề nghị các Sở thực hiện việc báo cáo thống kê năm học 2010-2011 theo đúng thời gian đã quy định trong biểu mẫu.
  Báo cáo gửi về theo địa chỉ:
  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Email: dtvan@moet.edu.vn; dothivan35@yahoo.com.vn

  Nơi nhận : TL. BỘ TRƯỞNG
  - Như trên; KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
  - Bộ trưởng (để b/c); PHÓ VỤ TRƯỞNG
  - Lưu VT, KHTC.
  Đã ký


  Lê Khánh Tuấn

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH