Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Kế hoạch chiến lược trường thcs tt BaTơ đến 2015-tầm nhìn đến 2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:02' 04-04-2012
  Dung lượng: 96.0 KB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người


  KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
  VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.  LỜI NÓI ĐẦU

  Trường THCS TT Ba Tơ đã được thành lập theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của UBND huyện Ba Tơ.
  Trường THCS TT Ba Tơ là tổ chức sự nghiệp giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng theo quyết định của Nhà nước.
  Địa điểm của trường đặt tại thị trấn Ba Tơ huyện Ba Tơ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT áp dụng cho trường trung học.
  Kế hoạch chiến lược được xây dựng trên cơ sở mang tính định hướng lớn, thể hiện hình ảnh hiện thực trong tương lai mà nhà trường mong muốn đạt tới, đảm bảo cho nhà trường phát triển và vươn tới trường đạt chuẩn trong giai đoạn 2011 -2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
  Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, Nghị quyết của Quốc hội, Luật Giáo dục, kế hoạch phát triển KT-VH-XH của các cấp Chính quyền và của ngành như:
  - Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQTW2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục đến năm 2020.
  - Luật Giáo dục 2005 sửa đổi và các Nghị quyết của Quốc hội khoá XII.
  - Đề án phát triển mạng lưới trường lớp của Phòng GD&ĐT Ba Tơ đã được phê duyệt của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ.
  Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020 có chức năng định hướng về mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đồng thời là bản quyết định cơ bản, là công cụ để quản lý trường học.
  - Kế hoạch đã được biên soạn bởi Ban soạn thảo và đã được góp ý thông qua tập thể CB, GV, NV của trường. Kế hoạch sau khi được phê duyệt, mọi cá nhân, tập thể trong toàn trường tích cực thực hiện, để biến các chủ trương định hướng trong chiến lược thành hành động cụ thể trong thời gian đến.
  Với sự đồng thuận, tích cực, nhiệt tình, sáng tạo của CB, GV, NV và học sinh, nhất định các định hướng chiến lược của nhà trường trong tương lai sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Giúp nhà trường hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.


  I. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG.

  1. Bối cảnh trong nước và quốc tế.
  1.1 Bối cảnh quốc tế và khu vực:
  Toàn cầu hoá là một xu thế tất yếu của thời đại. Nước ta đã hội nhập sâu, rộng vào cộng đồng quốc tế, gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, gia nhập Hiệp hội Asean của khu vực; uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. Chính sách “mở cửa hội nhập” của Nhà nước ngày càng tạo điều kiện để “đi tắt, đón đầu” trên một số lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục. Cùng với việc phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho nước ta đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi phát triển sự nghiệp giáo dục trên cả nước nói chung và của nhà trường THCS TT Ba Tơ nói riêng.
  1.2 Bối cảnh trong nước:
  Qua hơn hai mươi năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và đề xướng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và giáo dục. Giữ vững ổn định về chính trị đã tạo tiền đề cho sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục.
  Trong xu thế toàn cầu hoá, cùng với việc gia
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH