Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Kế hoạch công tác tháng 3/2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:00' 09-03-2012
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 04/ KH-CM Ba Tơ, ngày 02 tháng 03 năm 2012

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  Tháng 03/2012
  TT
  Nội dung công việc
  Thời gian
  thực hiện
  Người
  thực hiện
  Ghi chú
  
  01
  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Trong tháng
  PHT, TTCM, GV
  
  
  02
  Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
  Trong tháng
  PHT, TTCM, GV
  
  
  03
  Điều chỉnh thời khoá biểu giảm tiết đối với môn Công nghệ khối lớp 7 và khối lớp 8.
  Tuần 29
  PHT
  
  
  04
  Phân công GV dạy thay, đổi tiết.
  
  PHT
  
  
  05
  Tăng cường vận động học sinh ra lớp để duy trì sỉ số học sinh
  Trong tháng
  GVCN, GVBM
  
  
  06
  Duy trì nề nếp dạy và học.
  Trong tháng
  GV
  
  
  07
  Duy trì các hoạt động chuyên môn: Soạn giảng, báo giảng, dự giờ, hội thảo, hội giảng….
  Trong tháng
  PHT, TTCM, GV
  
  
  08
  Họp chuyên môn trường.
  05/03/2012
  PHT, TT, TPCM
  
  
  10
  Kiểm tra việc thực hiện chương trình và quy chế, đánh giá ghi điểm của giáo viên.
  Từ 05 đến 10/3/2012
  PHT, TT, TPCM
  
  
  11
  Tổ chức Hội giảng ứng dụng CNTT trong dạy học 02 môn: Vật lý và Toán.
  
  PHT, TT, TPCM, GV
  
  
  12
  Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém.
  Trong tháng
  GVBM
  
  
  13
  Nghiệm thu đề tài SKKN giáo viên đăng ký CSTĐ cấp tỉnh.
  Từ 05 đến 08/3/2012
  HĐKH
  
  
  14
  Tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.
   Từ 07 đến 15/3/2012
  Hội đồng
  KĐCLGD
  
  
  15
  Dạy GDTC theo chủ đề.
  Trong tháng
  GVBM
  
  
  16
  Tự làm và sử dụng ĐDDH tự làm.
  Trong tháng
  GVBM
  
  
  17
  Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá khối lớp 8.
  Từ 05 đến 20/3/2012
  GV
  
  
  18
  Tổ chức thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp trường.
  24/3/2012
  HT, PHT, GV
  
  
  19
  Thi ĐDDH và sử dụng ĐDDH tự làm cấp trường.
  Từ 26 đến 30/3/2012
  BTC và GV
  
  
  20
  Tổ chức HĐNGLL, GDHN
  Trong tháng
  GVCN, TPT
  
  
  Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
  - HT,
  - TTCM;
  - Dán công khai;
  - Lưu CM. Trần Văn Quý
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH