Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Ke hoach thi GVDG cấp trường THCS TT BaTơ 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:24' 10-02-2012
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: /KH- THCS Ba Tơ, ngày tháng 02 năm 2012.

  KẾ HOẠCH
  TỔ CHỨC HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012
  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 07/ QĐ-THCS ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Ba Tơ)

  - Căn Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  - Theo kế hoạch năm học 2011 – 2012 của trường THCS Thị trấn Ba Tơ;
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI:
  Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các trường). Hội thi được tổ chức định kỳ, theo quy mô từng cấp dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục của địa phương và trung ương.
  1. Mục đích Hội thi
  a. Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
  b. Hội thi giáo viên giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;
  c. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
  d. Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, các qui định của ngành..., cấp học và xử lý tình huống trong quá trình dạy học;
  2. Yêu cầu của Hội thi
  a. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
  b. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI GVDG:
  1. Đối tượng:
  Là giáo viên đang giảng dạy (trong biên chế và hợp đồng dài hạn) tại trường.
  2. Điều kiện:
  - Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được Hội đồng khoa học của trường công nhận và đánh giá từ 6,0 điểm (thang điểm 10) trở lên.
  - Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.
  III. MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI:
  1. Môn thi và số lượng dự thi:
  a. Môn thi: Theo danh sách đăng ký dự thi của giáo viên.
  b. Số lượng:
  Môn Toán: 01 GV. Môn Vật lý: 01 GV.
  Môn Sinh: 02 GV. Môn Lịch sử: 01 GV.
  Môn Tiếng Anh: 02 GV. Môn Thể dục: 01 GV.
  Môn Mỹ thuật: 01 GV.
  2. Nội dung thi
  a. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH