Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Unit 12. Let s eat

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Tấn Cảnh
  Ngày gửi: 10h:08' 06-04-2014
  Dung lượng: 16.1 MB
  Số lượt tải: 175
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 12:
  Lesson 1

  A. What shall we eat?(A1)

  LET`S EAT
  Tuesday, February 26th , 2013
  Teacher: Tan Canh Do
  1. Listen and read. Then practice with a partner:
  I. VOCABULARY:
  I. Vocabulary:
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  Lesson 1: A1
  spinach
  (n) Rau chân vịt
  cucumber
  (n)Dưa leo(dưa chuột)
  papaya
  (n) Quả đu đủ
  durian
  (n) Trái sầu riêng
  (n) Quả dứa
  pineapple
  green
  ripe
  * Vocabulary:
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  Lesson 1: A1
  spinach
  (n) Rau chân vịt
  cucumber
  (n) Dưa leo(dưa chuột)
  papaya
  (n) Quả đu đủ
  durian
  (n) Trái sầu riêng
  (n) Quả dứa
  pineapple
  smell
  (v) Ngửi
  spinach
  ripe
  (adj) chín (trái cây)
  like ( v) #
  hate (v)
  pork (n) thịt heo
  MATCHING
  1. spinach
  2. cucumber
  3. papaya
  4. pineapple
  5. durian
  A


  B


  C

  D

  E
  1 - C , 2 - D , 3 - A , 4 - E , 5 - B.
  II.Structures:
  1.Cấu trúc diễn tả sự đồng tình, đồng ý
  a. SO/TOO: diễn tả sự đồng tình khẳng định
  + TOO: dùng cuối câu.
  + SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó.

  E. g: I am a student ( Tôi là một học sinh)
  She is, too./ So is she ( Cô ấy cũng vậy)

  UNIT 12. LET’S EAT . LESSON 1 : A1 : WHAT SHALL WE EAT ?
  b. EITHER / NEITHER. Diễn tả sự đồng tình phủ định.
  - Form:  S+ (to be) + not ,either.
  Neither + to be+ S
  S+ (do, does)+not, either.
  Neither + (do,does) +S

  E.g: I don’t like fish.
   I don’t, either/ Neither do I

  II.Structures
  II.Structures:
  2.Cấu trúc diễn tả lời gợi ý
  a. Let’s +do something: Hãy cùng làm gì
  E.g: Let’s go to school.
  b.What about +(n) ..: Còn …thì sao?
  E.g: Lan: I like carrots. What about you?
  Mai: I like it.

  UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON 1 : A1 : WHAT SHALL WE EAT ?
  Hoa
  A1. What shall we eat?
  At the vegetable stall
  At the fruit stall
  At the meat stall
  Hoa’s aunt
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  Lesson 1: A1
  Prediction.
  What did Hoa and her aunt buy yesterday?
  a. At the meat stall, they bought...........
  b. At the vegetable stall, they bought.........
  c. At the fruit stall, they bought............
  Hoa
  A1. What shall we eat?
  At the vegetable stall
  At the fruit stall
  At the meat stall
  Hoa’s aunt
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  Lesson 1: A1
  Aunt: What meat would you like for dinner, Hoa?
  There is chicken, beef and pork.
  Hoa: I don’t like pork.
  Aunt: Neither do I. So you can have beef or chicken.
  Hoa: Let’s have some beef.
  Aunt: OK.
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  A1
  Hoa: We need some vegetables for dinner too, aunt.
  Aunt: What would you like?
  Hoa:I’d like some peas and I’d like some carrots, too.
  Aunt: But Hoa, I hate carrots. And I don’t like peas, either.
  Hoa: What about spinach and cucumbers? I like them.
  Aunt: So do I. They’re my favorite vegetables.
  OK. Let’s get some of those.
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  A1
  Hoa: We need some fruits, aunt.
  Aunt: What shall we buy?
  Hoa: Let’s buy a papaya and a pineapple.
  Aunt: They aren’t ripe. Neither are the bananas.
  Hoa: Let’s buy some oranges then.
  Aunt: OK. Can you smell the durians? I don’t like
  them.
  Hoa: Neither do I. I hate durians.
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  1. What did Hoa and her aunt buy at the market?
  2. Does Hoa like pork ?
  3. What meat would they like for dinner ?
  4. What are the favorite vegetables of Hoa`s aunt?
  5. What fruit did they buy?
  c. Answer the questions.
  They bought beef, spinach, cucumbers and oranges.
  No, she doesn’t.
  They would like beef.
  Spinach and cucumbers.
  They bought oranges.
  I like pineapples.
  I like pineapples, too.
  / So do I.
  2. Ask and answer questions with a partner.
  Talk about the food you like:
  I don’t like beef.
  I don’t like beef ,either.
  Neither do I.

  Mo: I like.......................
  Ben: So do I.
  ?
  Be: I don’t like..........................
  Kien:Neither do I.
  x
  LET`S EAT!
  UNIT 12
  2. Ask and answer questions with a partner.
  Talk about the food you like.
  * Practice:
  ?
  UNIT 12
  LET`S EAT!
  ?
  x
  x
  ?
  x
  x
  ?
  Yesterday, Hoa and her aunt went to the (1)_______. First, they went to the (2)_____ stall. There was a lot of meat but they only bought (3)_____.Next, they bought some spinach and cucumbers at the (4)____________stall. Finally, they stopped at a fruit stall and they decided to buy some (5)_________.
  market
  meat
  beef
  vegetable
  oranges
  Complete the passage.
  - Learn all new words by heart.
  - Practice the dialogue again .
  - Write five things that you like or dislike eating.

  Homework
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH