Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Unit 14. Making plans

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Tấn Cảnh
  Ngày gửi: 08h:39' 27-03-2014
  Dung lượng: 32.8 MB
  Số lượt tải: 280
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class 6A
  Teacher:TAN CANH DO
  Ba Ngac Junior High School
  Some camping photos
  NEW LESSON
  I. Vocabulary:
  Wednesday,March 26th, 2014
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  camera /ˈkæmərə/ (n) máy ảnh
  - take a photo:chụp hình
  - bring /brɪŋ/ (v) mang, đem theo
  bring
  a ball
  take a photo
  a camera
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  I. Vocabulary:
  Wednesday,March 26th, 2014
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  - camera (n)máy ảnh
  - take a photo:chụp ảnh
  - bring (v)mang, đem theo
  II. Reading( B5)
  1.Pre-reading:
  a) Where are Minh and his friends going to have a picnic?
  b). What are they going to bring?
  c. What are they going to do there?
  Wednesday, March 26th, 2014
  Minh and his friends are going to have a picnic near a lake.
  Nam is going to bring his camera. He is going to take some photos.
  Tuan is going to bring some food.
  Minh is going to bring some drinks.
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  - camera (n)
  - take a photo:
  - bring (v)
  II. Reading( B5)
  1. Pre-reading:
  a. Where are Minh and his friends going to have a picnic?
  b. What are they going to bring?
  c. What are they going to do there?
  Some food ,some drinks and a camera.
  They are going to have a picnic near a lake.
  They are going to have a picnic and take some photos.
  Wednesday,March 26th, 2014
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  - camera (n)
  - take a photo:
  - bring (v)
  II. Reading( B5)
  2. Reading:
  b) Some food,
  some drinks, and a camera.
  c) They are going to take some photos.
  a) They are going to have a picnic near a lake.
  1. Pre-reading:
  3. Practice:

  What is ........ going to do?

  What is Nam going to do?
  He is going to bring a camera to take some photos.
  E.g:
  Wednesday,March 26th, 2014
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  - camera (n)
  - take a photo:
  - bring (v)
  II. Reading( B5)
  2. Reading:
  b) Some food,
  some drinks, and a camera.
  c) They are going to have a picnic and take some photos.
  a) They are going to have a picnic near a lake.
  1. Pre-reading:
  3. Practice:

  What is ........ going to do?
  III. Listening:
  1. Pre-listening:

  What is Nam going to do?
  He is going to bring a camera to take some photos.
  E.g:
  Wednesday,March 26th, 2014
  a tent
  some drinks
  a ball
  a camera
  some food
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  -camera (n)
  -take a photo:
  -bring (v)
  II. Reading( B5)
  2. Reading:
  b. Some food, some drinks
  and a camera
  c. They are going to have a picnic and take some photos.
  a. They are going to have a picnic near a lake.
  1. Pre-reading:
  3. Practice:

  What is………going to do?
  III. Listening:
  1. Pre-listening:
  Who is going to bring ……?
  Vui

  Ly

  Lan

  Mai

  Nga
  Wednesday,March 26th, 2014
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 5. B5-B7
  - camera (n)máy ảnh
  - take a photo: chụp hình
  -bring (v)mang, đem theo
  II. Reading( B5)
  2. Reading:
  b. Some food, some drinks
  and camera
  c. They are going to take some photos.
  a. They are going to have a picnic near a lake.
  1. Pre-reading:
  3. Practice:

  What is………going to do?
  III. Listening:
  1. Pre-listening:
  Vui
  Ly
  Mai
  Lan
  Nga
  2. Listening:
  Wednesday,March 26th, 2014
  Lucky numbers
  Let’s play a game!
  Lucky numbers
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Who is going to bring a tent?
  Vui is going to bring a tent.
  You are lucky !
  What is Ly going to bring?
  She is going to bring a camera.
  I
  Fill in the missing word:
  (Điền từ còn thiếu vào chỗ trống)
  Lan ………..going to bring a ball.
  is
  ’s
  Is Lan going to bring a ball?
  Yes, she is.
  What is Nga going to bring?
  She is going to bring some drinks.

  Ly is going to bring her………….......to take some photos.
  camera
  Fill in the missing word:
  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
  Remember(B7)
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 3. B5-B7
  - camera (n)máy ảnh
  - take a photo: chụp hình
  -bring (v)mang, đem theo
  II. Reading( B5)
  2. Reading:
  b. Some food, some drinks
  and camera
  c. They are going to take some photos.
  a. They are going to have a picnic near a lake.
  1. Pre-reading:
  3. Practice:

  What is………going to do?
  III. Listening:
  1. Pre-listening:
  Vui
  Ly
  Mai
  Lan
  Nga
  2. Listening:
  Wednesday,March 26th, 2014
  I. Vocabulary:
  UNIT 14: MAKING PLANS
  Lesson 3. B5-B7
  -camera (n) máy ảnh
  -take a photo: chụp hình
  -bring (v)mang, đem theo
  II. Reading( B5)
  2. Reading:
  b) Some food, drinks and a camera.
  c) They are going to have a picnic and take some photos.
  a) They are going to have a picnic near a lake.
  1. Pre-reading:
  3. Practice:

  What is………going to do?
  III. Listening:
  1. Pre-listening:
  2.Listening:
  Wednesday,March 26th, 2014
  - Learn vocabulary by heart.
  -Write the plan for your picnic next week.
  -Practice asking and answering with your friends about your picnic.
  - Prepare C 1-2-3-4.
  IV. Homework:
  Thank you for your attention!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH