Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Unit 7. My neighborhood

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Tấn Cảnh
  Ngày gửi: 22h:03' 14-11-2013
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 357
  Số lượt thích: 0 người
  BA NGAC SECONDARY SCHOOL
  CLASS: 8
  MY NEIGHBORHOOD
  hospital
  stadium

  grocery store
  Grocery store
  drugstore
  Hairdresser`s
  Unit 7: MY NEIGHBORHOOD
  LESSON 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ
  Teacher: Do Tan Canh
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  f)
  2. hairdresser’s
  3. drugstore
  4. swimming-pool
  5. stadium
  wet market
  1. grocery store
  *Match the name of places with the pictures:
  swimming-pool
  grocery store
  hairdresser’s
  drugstore
  stadium
  6. wet market
  NAM
  NA
  UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD
  (Getting started + Listen and read)
  I. VOCABULARY
  neighborhood (n):
  to serve
  khu dân cư
  pancake (n)
  = nearby:
  close by (adv)
  gần bên, cạnh bên
  tasty (adj)
  delicious =
  :bánh xèo.
  : thử, dùng thử
  :ngon
  : phục vụ (thức ăn, đồ uống)
  to try
  *Matching:

  1-neighborhood a- phục vụ

  2-nearby =close by b-ngon

  3-pancake c-thử

  4-delicious = tasty d-bánh xèo

  5-(to) serve e-khu dân cư

  6-(to) try f-gần bên
  Nam: Hi. My name`s Nam.
  Na: Hello. Nice to meet you, Nam.
  I`m Na.
  Nam: Are you new around here?
  Na: Yes.
  Nam: I`m sure you`ll like this neighborhood.
  Na: I hope so.
  Nam: Oh,
  Na: You must know the area very well.
  Nam: I do.
  Na: Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight.
  Nam: There is one just around the corner.
  Na: What is the food like?
  Nam: It`s very good. We like to eat there. It serves Hue food and the pancakes are delicious. You should try them.
  Na: I will. Thanks.
  Listen and read
  We’ve been here since last week.
  How long have you lived here?
  we’ve lived here for about 10 years.
  S + have / has + P.P … + since/for…
  The present perfect tense
  Structure:
  Ex: I have lived in Ba Ngac for 9 years.
  I. Vocabulary:
  -neighborhood (n)
  -nearby (adv)
  -pancake (n)
  -delicious (adj)
  -(to) serve
  -(to) try
  II. Structure:
  The present perfect tense

  S + have + P.P … + since…
  has for
  He, She, It + has
  Note: I, We, You, They + have
  Ex:You have lived here for about 13 years.
  You have lived here since 2000.
  X
  Past (2000)
  Present (2013)
  Future
  About 13 years
  *Present perfect tense:
  -Câu viết thì HTHTthường dùng với:
  for + khoảng thời gian. E.g: I have waited for her for 2 years.
  since + mốc thời gian. E.g: She has learnt English since 2000.
  Usage:
  -Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại hoặc kéo dài đến tương lai.
  I. Vocabulary:
  -neighborhood (n)
  -nearby (adv)
  -pancake (n)
  -delicious (adj)
  -(to) serve
  -(to) try
  Answer the questions:

  1-How long has Nam lived in that neighborhood ?

  2-Where does Na want to go?
  => For about 10 years
  =>A restaurant
  Usage:
  II. Structure:
  The present perfect tense

  S + have/has +P.P + since/for
  I. New words:
  -neighborhood (n)
  -nearby (adv)
  -pancake (n)
  -delicious (adj)
  -(to) serve
  -(to) try
  II. Structure:
  The present perfect tense
  S + have + P.P…
  * Complete the sentences.
  a) Na is ……….….. to the neighborhood.
  b) She and her family arrived ……….………
  c) Na’s mother is very …………….….
  d) There is a ……………….. in the area.
  e) The restaurant serves food from …………
  f) Nam thinks the ………………. are tasty.
  new
  last week
  tired
  restaurant
  Hue
  pancakes
  Usage:
  III. Practice
  HẾT GIỜ
  1
  5
  4
  3
  2
  I. Vocabulary:
  -neighborhood (n)
  -nearby (adv)
  -pancake (n)
  -delicious (adj)
  -(to) serve
  -(to) try
  The present perfect tense
  Structure:
  S + have + P.P … + since…
  has for
  Usage:
  *Production:
  Answer the questions :
  1-How long have you lived in your neighborhood?
  2-Is there a post office / market / stadium /
  grocery store/…… in your neighborhood ?
  3-Do you like your neighborhood ? (Why ?)

  (people are friendly/ the environment is good/ ………)
  Complete the sentences
  *Homework:
  -Learn by heart vocabulary and
  structure.
  - Write the answers in your notebook.
  - Prepare Unit 7. Speaking +Listening
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH