Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  UNIT 8. OUT AND ABOUT.C3-C6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Tấn Cảnh
  Ngày gửi: 13h:39' 04-12-2014
  Dung lượng: 8.6 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our English class
  -Class 6A!
  Teacher:Tan Canh Do
  Ba To Town Junior High School
  BA TO BUREAU OF EDUCATION & TRAINING
  THE SCHOOL YEAR: 2014-2015
  Check-up:
  Write sentences using can or can not(can’t)
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  - intersection :
  (n) ngã tư
  - slow down :
  giảm tốc độ
  - go fast :
  đi nhanh
  - warn :
  (v) cảnh báo
  - look to the left/right:
  nhìn bên trái/phải
  - must :
  (modal v) phải
  - must not = mustn’t:
  không được phép
  Thursday, December 4th, 2014
  Pronounce MUST
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  Thursday, December 4th, 2014
  II. Read(C3).
  intersection (n)
  -slow down:
  go fast :
  - warn (v)
  -look to the left/right
  -must : (modal v)
  -must not=mustn’t
  Some road signs warn us .
  This sign warns us.
  There is an intersection ahead.
  What must we do?
  We must slow down.
  We must not go fast.
  This sign says “Stop!”
  We must stop.
  We must not go straight ahead.
  This sign says “ No right turn”.
  We must not turn right.
  We must go straight ahead
  or turn left.
  You must stop.
  You mustn’t turn right.
  You must slow down.
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  intersection (n)
  -slow down:
  go fast :
  - warn (v)
  -look to the left/right
  -must :
  -must not=mustn’t
  Thursday, December 4th, 2014
  II. Read(C3)
  Grammar:
  must (phải, cần phải)
  S +must +verb (inf. without to)
  S +must not/mustn’t +verb
  Dùng để diễn tả sự bắt buộc (obligation),sự cấm đoán( prohibition) một lời khuyên (an advice).
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  Thursday, December 4th, 2014
  II. Read(C3)
  Grammar:
  S +must +verb (inf. without to)
  S +must not/mustn’t +verb
  III. Listen(C4)
  intersection (n)
  -slow down:
  go fast :
  - warn (v)
  -look to the left/right
  -must :
  -must not=mustn’t :
  Look at the road signs in C4 on page 90 and choose the correct sentence.
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  4. Listen. Which sign? Number the sign as you hear
  4. Listen. Which sign? Number the sign as you hear
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  intersection (n)
  -slow down:
  go fast :
  - warn (v)
  -look to the left/right
  -must :
  -must not=mustn’t
  Thursday, December 4th, 2014
  II. Read(C3)
  Grammar:
  must (phải, cần phải)
  S +must +verb (inf. without to)
  S +must not/mustn’t +verb
  III. Listen(C4)
  IV. Play withwords(C5)
  V. Remember (Textbook)
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  intersection (n)
  -slow down:
  go fast :
  - warn (v)
  -look to the left/right
  -must :
  -must not=mustn’t
  Thursday, December 4th, 2014
  II. Read(C3)
  Grammar:
  must (phải, cần phải)
  S +must +verb (inf. without to)
  S +must not/mustn’t +verb
  III. Listen(C4)
  IV. Play withwords(C5)
  V. Remember (Textbook)
  Exercise. must or mustn’t?
  3
  5
  4
  6
  1
  2
  LUCKY NUMBERS
  Tom
  Jerry
  Marks
  Marks
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  You……..slow down. You……...go fast.
  must or mustn’t ?
  You must slow down. You mustn’t go fast.
  Lucky number
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Here, you mustn’t turn right.
  Here, you……….turn right.
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  =>I must do my homework every day.
  I ………do my homework every day.
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Right or wrong?
  She musts go home right now.
  =>Wrong! She must go home right now.
  Congratulations!
  I. Vocabulary.
  UNIT 8: OUT AND ABOUT. C3-6.
  intersection (n)
  -slow down:
  go fast :
  - warn (v)
  -look to the left/right
  -must :
  -must not=mustn’t
  Thursday, December 4th, 2014
  II. Read(C3)
  Grammar:
  must (phải, cần phải)
  S +must +verb (inf. without to)
  S +must not/mustn’t +verb
  III. Listen(C4)
  IV. Play withwords(C5)
  V. Remember (Textbook)
  Homework:
  -Learn vocabulary and write
  5 sentences using must/must not.
  -Prepare Grammar practice.
  Thank you for your attention!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH