Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Phiếu chấm giáo án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:51' 24-12-2011
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------(((------- -------(((-------
  Ba Tơ, ngày tháng năm 20….

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỘT GIÁO ÁN

  Họ và tên người kiểm tra:

  Họ và tên GV soạn giáo án:
  Thuộc tổ:
  Giáo án môn:…………………..Lớp:……………………..Tiết thứ:
  Bài soạn:
  Nội dung các tiêu chuẩn
  Nhận xét đánh giá kết quả
  Điểm tối đa
  Điểm
  
  I. Mục tiêu:
  1. Chính xác, đầy đủ:
  2. Đúng mức, phù hợp với bài, chương trình, đối tượng:
  II. Nội dung kiến thức:
  3. Khai thác nội dung đúng hướng, đúng trọng tâm của bài:
  4. Đúng, chính xác về kiến thức:
  5. Có nâng cao, liên hệ thực tế hợp lý, đúng mức:
  III. Phương pháp:
  6. Sử dụng các PPDH phù hợp với nội dung:
  7. Thể hiện được các PPDH tích cực, hệ thống câu hỏi thể hiện rõ hoạt động của GV và HS:
  8. Phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, phù hợp với đối tượng HS:
  IV. Kết cấu, hình thức của giáo án:
  9. Phối hợp đủ các bước lên lớp, phân phối thời gian hợp lý:
  10. Trình bày đẹp, khoa học:
  
  
  2

  2


  2
  2
  2

  2

  3

  2


  1,5
  1,5
  
  
  Tổng số điểm:……… Vi phạm khống chế:
  Xếp loại giáo án:

  Xác nhận Người soạn bài Những người kiểm tra
  PHÒNG GD – ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------(((------- -------(((-------
  Ba Tơ, ngày tháng năm 20….

  PHIẾU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BỘ GIÁO ÁN

  Họ và tên người kiểm tra:

  Họ và tên GV soạn giáo án:
  Thuộc tổ:
  Bộ giáo án môn:…………………..Lớp:……………Tổng số tiết đã soạn:

  Nội dung các tiêu chuẩn
  Nhận xét đánh giá kết quả
  Điểm tối đa
  Điểm
  
  I. Số lượng:
  1. Đủ bài soạn:
  2. Đúng PPCT:
  II. Chất lượng giáo án:
  1. Đánh giá 3 bài soạn bất kỳ:
  + Giáo án 1:


  + Giáo án 2:  + Giáo án 3:


  2. Các bài soạn nhìn chung thể hiện được PP, hoạt động của GV và HS, thể hiện tính sáng tạo của GV và phát huy tính tích cực của HS
  III. Hình thức:
  1. Giáo án sách đẹp, gọn gàng, khoa học:
  Bộ giáo án được đóng tập, hình thức bền, đẹp, trang trọng.
  

  Tên giáo án:……………………...............................
  Điểm: ……Khống chế: ……...................................
  Xếp loại:……………………………………………
  Tên giáo án:……………………...............................
  Điểm: ……Khống chế: ……...................................
  Xếp loại:……………………………………………
  Tên giáo án:……………………...............................
  Điểm: ……Khống chế: ……...................................
  Xếp loại:……………………………………………

  
  3
  1

  20
  4
  1

  1
  
  
  Tổng số điểm:……… Vi phạm khống chế:
  Xếp loại giáo án:
  Xác nhận của BGH Người soạn bài Người kiểm tra

   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH