Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Phiếu thống kê chất lượng giảng dạy bộ môn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:52' 24-12-2011
  Dung lượng: 25.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  "Ba Tơ, ngày .... tháng ... năm 201... "

  BẢN THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY
  Năm học 20…... - 20…..

  Họ và tên giáo viên giảng dạy:............................................................................................................
  Chuyên ngành đào tạo:........................................................................................................
  Thống kê chất lượng bộ môn:………….
  TT Lớp T.Số Môn Chất lượng giảng dạy Đạt từ TB Ghi
  HS Giỏi TLệ Khá TLệ TBình TLệ Yếu TLệ Kém TLệ trở lên chú
  1 6A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  2 6B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  3 6C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  TC Khối 6 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
  1 7A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  2 7B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  TC Khối 7 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
  8A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  8B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  TC Khối 8 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
  9A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  9B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  9C #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  TC Khối 9 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  TC chung 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
  GV BỘ MÔN
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH