Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Phòng GD hướng dẫn nhiệm vụ GD mầm non

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 13h:55' 20-09-2010
  Dung lượng: 22.1 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIAÓ DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 375 /GDĐT-GDMN Ba Tơ, ngày 14 tháng 9 năm 2010
  V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm
  vụ năm học 2010-2011 đối với
  Giáo dục mầm non


  Kính gửi : - Các trường Mầm non trong huyện.
  - Trường Tiểu học có lớp mẫu giáo.

  Thực hiện Chỉ thị số: 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Công văn số 4945/BGD ĐT/ GDMN ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011đối với giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi hướng dẫn các phòng Giáo dục và đào tạo nhiệm vụ phát triển giáo dục Mầm non. Phòng GD & ĐT hướng dẫn các trường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
  I. NHIỆM VỤ CHUNG:
  Năm học 2010 - 2011, GDMN tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
  Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiều biện pháp cụ thể thiết thực, phù hợp với các cơ sở GDMN từng huyện;
  Thực hiện chủ đề năm học 2010 - 2011 “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”;
  Tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình GDMN mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
  Tập trung chỉ đạo thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc trước khi vào lớp 1.
  Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về GDMN, huy động sự tham gia tích cực của cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN, đồng thời huy động mọi nguồn lực để phát triển GDMN bền vững.
  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án phát triển giáo dục Mầm non của tỉnh giai đoạn 2006-2015 theo nghị quyết 03/NQ- HĐND ngày 16/4/2010 HĐND tỉnh Quảng Ngãi.Tập trung vào các giải pháp cũng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, công trình vệ sinh nước sạch các cơ sở giáo dục Mầm non; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm không ngừng cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
  1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  Phòng Giáo dục & ĐT huyện chỉ đạo các cơ sở GDMN tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Tiếp tục triển khai lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các hoạt động chung của nhà trường, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
  Tích cực phối hợp với các tổ chức ban ngành, đoàn thể chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH