Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Phòng GD hướng dẫn thống kê 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 15h:58' 26-08-2010
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số /GD&ĐT Ba Tơ, ngày tháng 8 năm 2010
  V/v Báo cáo thống kê
  năm học 2010-2011

  Kính gửi: -Các trường học trực thuộc.
  -Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn

  Thực hiện công văn số 1169/GD ĐT-KHTC ngày 23/8/2010 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc báo cáo thống kê năm học 2010-2011;
  Để thực hiện tốt công tác thống kê năm học 2010-2011, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
  1.Thực hiện báo cáo thống kê theo biểu mẫu:
  a.Thống kê đầu năm học tại thời điểm ngày 06/09/2010, các đơn vị báo cáo theo các biểu mẫu sau:
  -Đối với trường MN (và MG Ba Nam): Biểu 03A-MNĐ, Biểu 24
  -Đối với trường TH: Biểu 05-C1Đ, Biểu 21-BH, Biểu 24
  -Đối với trường THCS: Biểu 07-C2Đ, Biểu 21-BH, Biểu 24
  -Đối với trường TH&THCS (và trường Ba Nam): Biểu 11-C12Đ, Biểu 21-BH, Biểu 24
  -Đối với Trung tâm HTCĐ và các trường có dạy Phổ cập: Biểu 15-GDTXĐ, Biểu 22-BT.
  b.Thống kê giữa năm học tại thời điểm ngày 20/12/2010, các đơn vị báo cáo theo các biểu mẫu sau:
  -Đối với trường MN (và MG Ba Nam): Biểu 04A-MNG, Biểu 24
  -Đối với trường TH: Biểu 06-C1G, Biểu 17-C1G-CL, Biểu 21-BH, Biểu 24.
  -Đối với trường THCS: Biểu 08-C2G, Biểu 17-C2G-CL, Biểu 21-BH, Biểu 24.
  -Đối với trường TH&THCS (và trường Ba Nam): Biểu 12-C12G, Biểu 17-C1G-CL, Biểu 17-C2G-CL, Biểu 21-BH, Biểu 24.
  Đối với Trung tâm HTCĐ và các trường có dạy Phổ cập: Biểu 16-GDTXG, Biểu 17-GDTX-CLG, Biểu 22-BT.
  c.Thống kê cuối năm học tại thời điểm kết thúc năm học (trước ngày 31/5/2011), các đơn vị báo cáo theo các biểu mẫu sau:
  -Đối với trường MN (và MG Ba Nam): Biểu 18-MNC, Biểu 23-TC, Biểu 24
  -Đối với trường TH: Biểu 18-C1C, Biểu 19-C1C-CL, Biểu 20-C1-TN, Biểu 23-TC, Biểu 21-BH, Biểu 24.
  -Đối với trường THCS: Biểu 18-C2C, Biểu 19-C2C-CL, Biểu 20-C2-TN, Biểu 23-TC, Biểu 21-BH, Biểu 24.
  -Đối với trường TH&THCS (và trường Ba Nam): Biểu 18-C1C, Biểu 18-C2C, Biểu 19-C1C-CL, Biểu 19-C2C-CL, Biểu 20-C1-TN, Biểu 20-C2-TN, Biểu 23-TC, Biểu 21-BH, Biểu 24.
  -Đối với Trung tâm HTCĐ và các trường có dạy Phổ cập: Biểu 19-GDTX-CLC, Biểu 20-BTC2-TN, Biểu 22-BT.
  2.Một số lưu ý:
  -Thông tin về biểu mẫu được đăng tải trên http://www.violet.vn/bato , hoặc liên hệ bộ phận Tổng hợp để coppy biểu mẫu.
  -Cần đọc kỹ phần ghi chú trước khi điền số liệu.
  -Số liệu trong mỗi biểu mẫu và giữa các biểu mẫu trong mỗi kỳ báo cáo phải trùng khớp, chính xác.
  -Không được thay đổi cấu trúc biểu mẫu.
  3.Thời gian gửi báo cáo:
  -Đầu năm học: chậm nhất đến ngày 10/09/2010
  -Giữa năm học: chậm nhất đến ngày 31/12/2010
  -Cuối năm học: chậm nhất đến ngày 31/05/2011
  4.Hình thức báo cáo:
  Báo cáo đồng thời bằng văn bản và thư điện tử qua email pgdbato.quangngai@moet.edu.vn (hoặc đĩa USB).

  Đề nghị các bộ phận chuyên môn từng cấp học theo dõi chỉ đạo các đơn vị thực hiện báo cáo và tổng hợp kết quả chung theo cấp học phụ trách.
  Yêu cầu các trường học thực hiện tốt nội dung công văn này./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  -Như trên;
  -Lãnh đạo PGD&ĐT;
  -Các bộ phận chuyên môn;
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH