Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  QĐ thành lập HĐ KĐCL 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:03' 26-03-2012
  Dung lượng: 167.0 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT H.BA TƠ
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ
  Số:16/QĐ-THCS
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Ba Tơ, ngày 13 tháng 3 năm 2012
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS TT Ba Tơ.


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCSTT BA TƠ

  - Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;

  - Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở;
  .
  - Theo đề nghị của Hội đồng nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Nay, thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS TT Ba Tơ gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Quyết định này thay thế quyết định số 47/QĐ-THCS ngày 21 tháng 6 năm 2010.

  Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THCS TT Ba Tơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3: Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như điều 3;
  Phòng GD&ĐT (để b/c);
  Lưu VT.

  Cao Văn Chính
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Cao Văn Chính
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  2
  Trần Văn Quý
  Phó Hiệu trưởng
  Phó Chủ tịch HĐ
  
  3
  Nguyễn Văn Thân
  CT công đoàn-TKHĐ
  Thư ký
  
  4
  Ngô Thanh Thảo
  Bí thư Chi đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  5
  Đỗ Thanh Vũ
  Tổng phụ trách Đội
  Uỷ Viên HĐ
  
  6
  Trần Thị Kim Phượng
  Tổ trưởng CM
  Uỷ viên HĐ
  
  7
  Nguyễn Thị Bé
  Tổ trưởng CM
  Uỷ viên HĐ
  
  8
  Nguyễn Minh Văn
  Giáo viên
  Uỷ viên HĐ
  
  9
  Võ Thị Cẩm Loan
  TT tổ Văn phòng
  Uỷ viên HĐ
  
  
  b/ Nhóm thư ký:

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Nguyễn Văn Thân
  CT công đoàn-TKHĐ
  Nhóm trưởng
  
  2
  Võ Thị Thùy Thắng
  Giáo viên
  Thành viên
  
  3
  Nguyễn Thị Hoan
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  c/ Các nhóm công tác chuyên trách:

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Trần Văn Quý
  Phó Hiệu trưởng
  Nhóm trưởng N1
  
  2
  Nguyễn Thị Bé
  Giáo viên, TTTN
  
  
  3
  Huỳnh Thị Quỳnh Nga
  Giáo viên, TPTXH
  Đánh giá tiêu
  
  4
  Ngô Tấn Nam
  Giáo viên
  Chuẩn 1 và tiêu
  
  5
  Huỳnh Thị Hạ Quyên
  Giáo viên
  Chuẩn 2
  
  6
  Trần Thị Kim Phượng
  Giáo viên, TTTXH
  Nhóm trưởng N2
  
  7
  Đỗ Thanh Vũ
  Giáo viên, TPTĐ
  
  
  8
  Trần Văn Hoàng
  Giáo viên, TPTTN
  Đánh giá tiêu
  
  9
  Nguyễn Minh Văn
  Giáo viên, TTTCN
  Chuẩn 3 và tiêu
  
  10
  Trần Đức Lý
  Giáo viên
  Chuẩn 4
  
  11
  Bùi Thị Điệp
  Giáo viên
  
  
  12
  Ngô Thanh Thảo
  Giáo viên, TCĐGV
  Nhóm trưởng N3
  
  13
  Mai Xuân Dung
  Giáo viên
  Đánh giá tiêu
  
  14
  Nguyễn Chí Mỹ Long
  Kế toán
  Chuẩn 5,6 và tiêu
  
  15
  Võ Thị Cẩm Loan
  TTVP
  Chuẩn 7
  
  


  PHÒNG GD-ĐT H.BA TƠ
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ
  Số:..../KHTĐG-THCS
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Ba Tơ, ngày ... tháng 3 năm 2012
  
  
  KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA TƠ

  Thực hiện các công văn hướng dẫn: Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH