Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quy chế chi tiêu nội bộ 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Văn Chính
  Ngày gửi: 14h:00' 24-09-2013
  Dung lượng: 288.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUY CHẾ
  CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
  CỦA TRƯỜNG THCS TT BA TƠ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:........./QĐ-THCS ngày.....tháng......năm 2013)

  A. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:
  Quy chế chi tiêu nội bộ là các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu được áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm quản lý và sử dụng nguồn tài chính và tài sản công có hiệu quả, tiết kiệm, và tăng cường công tác quản lí nguồn kinh phí và tài sản tại đơn vị.
  - Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn vị.
  - Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của KBNN, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm soát theo quy định.
  - Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả.
  - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  - sự công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi.
  B. Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ
  I. Các căn cứ pháp lý:
  -Luật NSNN ngày 16/12/2002,
  -Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
  -Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
  -Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
  -Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Qui định chế độ công phí, chế độ tổ chức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi,
  -Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về nội dung và mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
  -Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính qui định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,
  - Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ chi trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;
  -Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức,
  -Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
  III. dung chi
  1. Về chế độ công tác phí:
  - Cán bộ giáo viên chỉ được thanh toán chi phí đi công tác khi có sự phân công của trưởng đơn vị hoặc cấp trên triệu tập và thanh toán theo hình thức khoán công tác phí và có đủ chứng từ để thanh toán.
  a.Trường hợp đi công tác trong địa bàn huyện:
  -Thực hiện chi trả theo hình thức khoán qui định như sau:
  +
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH