Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quy chế làm việc và MQHCT 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Văn Chính
  Ngày gửi: 16h:38' 30-04-2014
  Dung lượng: 24.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số............../QĐ - THCS Ba Tơ, ngày 23 tháng 9 năm 2013.

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ
  Công tác của nhà trường
  ..................................

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TT BA TƠ.

  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
  - Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH.

  Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của nhà trường năm học 2013-2014, đã được biểu quyết, thông qua tại Hội nghị CB-VC ngày 20/9/2013.

  Điều 2: Quyết định có hiệu kực kể từ ngày ký.

  Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số /QĐ-THCS ngày 09/10/2012.

  Điều 4: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường căn cứ quyết định thi hành.  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như điều 4;
  Lưu VT.


  Cao Văn Chính
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH