Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quyết đinh thành lập Ban kiểm tra NBTH 13-14

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Văn Chính
  Ngày gửi: 16h:33' 30-04-2014
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số............../QĐ - THCS TT. Ba Tơ, ngày 03 tháng 10 năm 2013.

  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.
  Năm học 2013 – 2014.
  ..................................

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TT BA TƠ.

  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học.
  - Căn cứ công văn số 1099/PGD&ĐT ngày 30/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tơ về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013 - 2014.
  - Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH.

  Điều 1: Nay, thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013 – 2014 gồm các thành viên sau đây: (có danh sách đính kèm)

  Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ giúp nhà trường kiểm tra, đánh giá các hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

  Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4: Hội đồng chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các thành viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như điều 4;
  Lưu VT.

  Cao Văn Chính

  DANH SÁCH
  Ban kiểm tra nội bộ trường học
  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-THCS, ngày 03 tháng 10 năm 2013)


  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  1
  Cao văn Chính
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban
  
  
  2
  Trần Văn Quý
  PHT
  Phó trưởng ban
  
  
  3
  Mai Xuân Dung
  CTCĐ-TKHĐ
  Thư ký
  
  
  4
  Nguyễn Minh Văn
  TB TTrND
  Thành viên
  
  
  5
  Nguyễn Thị Bé
  TTCM
  Thành viên
  
  
  6
  Trần Thị Kim Phượng
  TTCM
  Thành viên
  
  
  7
  Võ Thị Cẩm Loan
  TTVP
  Thành viên
  
  
  
  Danh sách này có: 07 người.   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH