Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quyêt định thành lập tổ kiểm tra thư viện

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Văn Chính
  Ngày gửi: 16h:27' 30-04-2014
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số............../QĐ - THCS TT. Ba Tơ, ngày 28 tháng 4 năm 2014.

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Tổ tự kiểm thư viện trường học.
  Năm học 2013 – 2014.
  ..................................

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TT BA TƠ.

  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học.
  - Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
  - Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-THCS ngày 07/10/2013 về Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013 – 2014 của trường.
  - Xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH.

  Điều 1: Nay, thành lập tổ kiểm tra thư viện trường học năm học 2013 – 2014 gồm các thành viên sau đây: (có danh sách đính kèm)

  Điều 2: Tổ kiểm tra có nhiệm vụ giúp nhà trường kiểm tra các tiêu chuẩn của thư viện theo quy định. Thời gian làm việc 02 ngày, từ ngày 06 đến ngày 07/5/2014.

  Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4: Hội đồng chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các thành viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như điều 4;
  Lưu VT.

  Cao Văn Chính

  DANH SÁCH
  Tổ tự kiểm tra thư viện trường học.
  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-THCS, ngày 28 tháng 4 năm 2014)


  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  1
  Trần Văn Quý
  PHT
   Tổ trưởng
  
  
  2
  Trần Thị Kim Phượng
  TTCM
  Thư ký
  
  
  3
  Lê Thị Tuyết Lệ
  BCH CĐ
  Thành viên
  
  
  4
  Nguyễn Thị Kim Trinh
  Ban TTrND
  Thành viên
  
  
  5
  Võ Thị Cẩm Loan
  PT thư viện
  Thành viên
  
  
  
  Danh sách này có: 05 người.   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH