Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Huong dan bao cao tong hop TONG KET NAM HOC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 07h:32' 26-05-2010
  Dung lượng: 123.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số 196 /GDĐT Ba Tơ, ngày 24 tháng 5 năm 2010
  V/v hướng dẫn báo cáo tổng hợp
  Tổng kết năm học 2009-2010

  Kính gửi: Các trường học trực thuộc

  Thực hiện công văn số 619/GD&ĐT-VP ngày 21/5/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010;
  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng hợp TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010 như sau:

  A.YÊU CẦU:
  Việc tổng kết năm học 2009-2010 phải được đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục của đơn vị, xác định rõ những chuyển biến tích cực để biểu dương, và làm cơ sở để đề xuất khen thưởng những điển hình tiên tiến vào dịp tổng kết năm học; đồng thời cần nhìn nhận rõ những tồn tại, yếu kém để tiếp tục khắc phục, đề xuất những biện pháp tháo gỡ tạo đà hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác giáo dục được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện XVI đề ra đến tháng 12/2010.
  Việc báo cáo số liệu phải căn cứ vào thống kê đầu năm học, báo cáo thống kê giữa năm học và phải phân tích chính xác số lượng học sinh (tăng, giảm từng khối lớp do những nguyên nhân cụ thể theo biểu mẫu đính kèm để làm cơ sở tổng hợp giải trình với các cấp có thẩm quyền về nguyên nhân tăng, giảm học sinh so với đầu năm học; nếu có những chênh lệch so với thống kê giữa năm cần ghi rõ nguyên nhân..
  Khi đề ra nhiệm vụ năm học 2010-2011, cần phải căn cứ vào mục tiêu của địa phương, đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn ngành, cần nêu rõ những biện pháp và thời gian thực hiện để đạt mục tiêu đã xây dựng.
  Thời gian báo cáo về phòng GD&ĐT (qua bộ phận Tổng hợp - đ/c Tồn): trước ngày 30/5/2010. Đơn vị nào báo cáo chậm, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong công tác bình xét thi đua khen thưởng năm học 2009-2010.
  Hình thức báo cáo: đồng thời bằng văn bản giấy và qua email: pgdbato.quangngai@moet.edu.vn hoặc đĩa USB.
  Nội dung hướng dẫn báo cáo tổng hợp TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010 được đăng tải trên http://violet.vn/bato
  B. NỘI DUNG BÁO CÁO:
  I. Thống kê số liệu: Thực hiện ghi trực tiếp lên các mẫu mang tính ổn định đã gửi trong những năm học trước và đính kèm để tổng hợp, báo cáo.
  1. Học sinh, sinh viên: thống kê theo phụ lục đính kèm.
  2. Giáo dục mầm non: thống kê theo phụ lục đính kèm; kết quả thực hiện các chuyên đề giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, làm quen văn học và làm quen chữ viết, thực hiện chuyên đề làm quen với toán (số lượng cụ thể đạt được và mức đạt được so với năm học trước); tỷ lệ học sinh đạt kênh A,B,C (so sánh với năm học trước) ; việc thực hiện xã hội hoá đối với ngành học này? Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, kiến nghị?
  3. Giáo dục phổ thông:
  - Giáo dục tiểu học: thống kê theo phụ lục về số lượng và chất lượng theo các biểu mẫu đính kèm.
  - Giáo dục trung học cơ sở: thống kê theo các phụ lục đính kèm.
  - Số học sinh học theo chương trình hướng nghiệp phổ thông và số học sinh đã tốt nghiệp trong hè năm 2009.
  - Kết quả thi chọn học sinh giỏi ở từng cấp (cấp trường, cấp huyện).
  4. Giáo dục thường xuyên:
  - Thống kê theo các phụ lục đính kèm.
  5. Cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên:
  - Thống kê theo các phụ lục đính kèm.
  Báo cáo số liệu giáo viên từng ngành học, bậc học đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi năm học 2009-2010, số lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp đến cuối năm học 2009-2010 (theo phụ đính kèm). Báo cáo cần nêu rõ việc thừa hay thiếu giáo viên và ghi rõ từng phân môn cụ thể và những giải pháp khắc phục.
  Tổng số đảng viên của đơn vị, tỷ lệ đạt so với tổng biên chế hiện có, tỷ lệ đạt so với tổng số CB-CC toàn đơn vị (kể cả
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH