Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thống kê đầu năm học 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 16h:55' 22-09-2010
  Dung lượng: 704.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu: 07-C2Đ
  BÁO CÁO THỐNG KÊ TRUNG HỌC CƠ SỞ
  Đầu năm học 2010 - 2011
  Phòng gửi Sở: Loại hình (1)..CÔNG LẬP Đơn vị gửi (2):.PGD BA TƠ
  "Sở gửi Bộ, Cục TK: 30/10 " Đơn vị nhận (3):.SGD Q.NGÃI
  Số liệu tính đến thời điểm 30/9
  Đơn vị Tổng số Chia ra
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
  1. Trường Trường 14 x x x x
  Trong - Đạt chuẩn quốc gia """" 0 x x x x
  tổng số - Dạy 2 buổi/ngày """" 0 x x x x
  - Dạy trên 5 buổi/tuần """" 14 x x x x
  - Số điểm trường Điểm 0 x x x x
  2. Lớp Lớp 91 22 24 23 22 91
  3. Học sinh Người 2732 733 723 635 641 2732
  Trong tổng số - Học 2 buổi/ngày """" 0 0 0 0 0 0
  - Học trên 5 buổi/tuần """" 2732 733 723 635 641 2732
  - Học sinh bán trú dân nuôi """" 456 148 111 106 91 456
  - Khuyết tật học hòa nhập (4) """" 9 4 2 2 1 9
  - Nữ """" 1275 342 324 294 315 1275
  - Dân tộc """" 2235 597 615 522 501 2235
  Trong đó : Nữ dân tộc """" 1037 283 273 238 243 1037
  - Mới tuyển (5) """" 731 723 3 2 3 731
  + Nữ """" 345 341 1 1 2 345
  + Dân tộc """" 588 588 0 0 0 588
  + Nữ dân tộc """" 282 282 0 0 0 282
  + Khuyết tật học hòa nhập(4) """" 3 3 0 0 0 3
  - Lưu ban """" 37 19 11 5 2 37
  + Nữ """" 9 2 3 2 2 9
  + Dân tộc """" 36 19 10 5 2 36
  + Nữ dân tộc """" 9 2 3 2 2 9
  + Khuyết tật học hòa nhập(4) """" 1 1 0 0 0 1
  - Học sinh bỏ học trong hè """" 239 50 74 55 60 239
  + Nữ """" 106 23 31 25 27 106
  + Dân tộc """" 235 48 72 55 60 235
  + Nữ dân tộc """" 106 23 31 25 27 106
  + Khuyết tật học hòa nhập(4) """" 1 1 0 0 0 1
  Nguyên nhân bỏ học: """" 0 0 0 0 0 0
  + Có hoàn cảnh gia đình khó khăn """" 121 27 41 28 25 121
  + Học lực yếu kém """" 47 10 13 17 7 47
  " + Xa trường, đi lại khó khăn" """" 110 21 47 22 20 110
  " + Ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh" """" 0 0 0 0 0 0
  + Nguyên nhân khác """" 81 7 25 19 30 81

  " Ghi chú: (1) Ghi rõ công lập (trong đó có trường dân tộc nội trú, ...), bán công, dân lập, tư thục"
  "(2) Ghi rõ tên trường, phòng, sở - Đơn vị gửi báo cáo."
  "(3) Ghi rõ tên phòng, sở, bộ, cục thống kê - Đơn vị nhận báo cáo."
  (4) Học sinh có những khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần.
  "(5) Gồm số HS bắt đầu vào học lớp đầu cấp, số HS chuyển đến và số HS đã bỏ học ở các lớp nay trở lại trường vào kỳ khai giảng"
  "Lưu ý: Không ghi số liệu vào các ô có đánh dấu ""X"""

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH