Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Mẫu báo cáo EMIS giữa năm học 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 15h:29' 04-01-2011
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số /GDĐT Ba Tơ, ngày tháng 01 năm 2011
  V/v nhập liệu hồ sơ trường (EMIS)
  giữa năm học 2010-2011

  Kính gửi: các trường học trực thuộc

  Để triển khai thực hiện các phần mềm quản lý trường học (EMIS, PMIS, VEMIS), năm học 2010-2011 ngành giáo dục tiếp tục triển khai công tác nhập liệu hồ sơ trường (EMIS) 3 kỳ (đầu năm, giữa năm, và cuối năm); Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo hồ sơ trường giữa năm học như sau:

  1.Biểu mẫu để báo cáo như biểu giữa năm học 2009-2010 (phiên bản 20090401), sử dụng bộ biểu đối với trường BinhThuong, không sử dụng bộ biểu đối trường HeKhac. Các trường có thể tải lại biểu EMIS giữa năm trên www.violet.vn/bato và hộp thư điện tử của đơn vị.
  2. Số liệu để nhập vào Hồ sơ trường (EMIS) là số liệu đã báo cáo thống kê giữa năm học 2010-2011 kết hợp với báo cáo sơ kết học kỳ I, chỉ bổ sung những số liệu chưa có trong các báo cáo nêu trên.
  3. Lưu ý:
  -Nhập chính xác vào biểu mẫu theo qui định (kèm theo công văn này).
  -Nhập chính xác mã đơn vị đã được cấp (kèm theo công văn này).
  -Nhập chính xác năm học: 2010-2011

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Mã đơn vị:

  
  
  Năm học:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -Kiểm tra lỗi do nhập liệu sai (trừ trường hợp lỗi thuộc chương trình).
  3.Thời gian báo cáo: chậm nhất đến ngày 20/01/2011
  4. Hình thức báo cáo: chỉ nhận báo cáo qua đĩa USB hoặc thư điện tử gửi về qua địa chỉ pgdbato.quangngai@moet.edu.vn.

  Đề nghị Hiệu trưởng các trường học quan tâm chỉ đạo bộ phận có liên quan thực hiện báo cáo đúng thời gian qui định./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  -Như trên;
  -LĐ PGD&ĐT;
  -Lưu VT-T/hợp.

  Trương Công Lập
  PHỤ LỤC DANH MỤC MÃ TRƯỜNG (MÃ ĐƠN VỊ) CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2010-2011
  
  TT
  Đơn vị trường
  Mã trường
  Biểu nhập hồ sơ
  Ghi chú
  
  1
  Trường Mầm non Ba Vì
  51535301
  HoSo_Mamnon

  
  2
  Trường Mầm non Ba Xa
  51535302
  HoSo_Mamnon

  
  3
  Trường Mầm non Ba Tô
  51535303
  HoSo_Mamnon

  
  4
  Trường Mầm non Ba Dinh
  51535304
  HoSo_Mamnon

  
  5
  Trường Mầm non 11/3 Ba Tơ
  51535305
  HoSo_Mamnon

  
  6
  Trường Mầm non Ba Bích
  51535306
  HoSo_Mamnon

  
  7
  Trường Mầm non Ba Thành
  51535307
  HoSo_Mamnon

  
  8
  Trường Mầm non Ba Vinh
  51535308
  HoSo_Mamnon

  
  9
  Trường Mầm non Ba Liên
  51535309
  HoSo_Mamnon

  
  10
  Trường Mầm non Ba Trang
  51535310
  HoSo_Mamnon

  
  11
  Trường Mầm non Ba Ngạc
  51535311
  HoSo_Mamnon

  
  12
  Trường Mầm non Ba Tiêu
  51535312
  HoSo_Mamnon

  
  13
  Trường Mầm non Ba Chùa
  51535313
  HoSo_Mamnon

  
  14
  Trường Mầm non Ba Lế
  51535314
  HoSo_Mamnon

  
  15
  Trường Mầm non Ba Cung
  51535315
  HoSo_Mamnon

  
  16
  Trường Mầm non Ba Điền
  51535316
  HoSo_Mamnon

  
  17
  Trường Mầm non Ba Khâm
  51535317
  HoSo_Mamnon

  
  18
  Trường Mầm non Ba Nam
  51535318
  HoSo_Mamnon
  Trường TH Ba Nam thực hiện
  
  19
  Trường Mầm non Ba Giang
  51535319
  HoSo_Mamnon

  
  20
  Trường Mầm non Ba Động
  51535320
  HoSo_Mamnon

  
  21
  Trường Tiểu học Ba Ngạc
  51535401
  HoSo_TieuHoc

  
  22
  Trường Tiểu học Ba Tiêu
  51535402
  HoSo_TieuHoc

  
  23
  Trường Tiểu học Ba Vì
  51535403
  HoSo_TieuHoc

  
  24
  Trường Tiểu học Ba Xa
  51535404
  HoSo_TieuHoc

  
  25
  Trường Tiểu học Ba Tô
  51535406
  HoSo_TieuHoc

  
  26
  Trường Tiểu học số 1 Ba Dinh
  51535407
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH