Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Giấy mời tổng kết PCGD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 16h:00' 25-03-2011
  Dung lượng: 7.8 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN BA TƠ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 73 /GM-UBND
  Ba Tơ, ngày 23 tháng 3 năm 2011
  
  
  GIẤY MỜI
  Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục
  trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (2001-2010).

  Kính gửi: ............................................................................
  …………………………….………………………

  Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (2001-2010) do đồng chí Phạm Văn Néo - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
  1. Thành phần tham dự Hội nghị:
  *Ở tỉnh:
  - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
  - Đại diện Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh;
  - Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
  *Ở huyện:
  - TT Huyện uỷ;
  - TT HĐND huyện;
  - Đ/c Phạm Văn Néo - Phó Chủ tịch UBND huyện;
  - Lãnh đạo Các Ban Đảng Huyện uỷ;
  - Lãnh đạo Mặt trận, các hội đoàn thể huyện;
  - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
  - Đại diện Hội khuyến học huyện;
  - Đại diện Hội cựu giáo chức huyện;
  - Các thành viên Ban chỉ đạo PCGD huyện.
  - Giám đốc Trung tâm GDTX-DN huyện;
  - Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở;
  - Hiệu trưởng trường THCS Dân tộc Nội trú huyện;
  - Hiệu trưởng các trường THPT Phạm Kiệt và THPT Ba Tơ;
  -Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện.
  *Ở xã: (20 xã, thị trấn):
  - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

  2.Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7 giờ 30, ngày 30 tháng 3 năm 2011.

  3.Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ.

  4.Nội dung: Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (2001-2010).

  Kính mời đại biểu sắp xếp công việc tham dự đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.

  Nơi nhận:
  -Như thành phần;
  -Lưu VT.


  TL.CHỦ TỊCH
  KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
  PHÓ VĂN PHÒNG  Trần Ngọc Hòa
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH