Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  ma trận - de -dap an tin 7-nam 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Phương Diễm (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:47' 14-12-2013
  Dung lượng: 82.5 KB
  Số lượt tải: 224
  Số lượt thích: 0 người

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI I TIN HỌC7
  NĂM HỌC 2013 -2014.
  Bài
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Bài 1:
  Chương trình bảng tính
  1
  0.5
  1
  2
  
  
  1
  0.5
  
  
  
  3
  3
  
  Bài 2:
  Các thành phần và dữ liệu trên bảng tính
  1
  0.5
  
  1
  0.5
  1
  1
  
  
  
  
  3
  2
  
  Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
  
  
  
  
  1
  0.5
  
  
  
  1
  0.5
  
  Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
  
  
  1
  0.5
  
  
  
  
  1
  1
  2
  1.5
  
  Bài 5: Thao tác với bảng tính
  
  1
  2
  1
  0.5
  
  
  
  1
  0.5
  
  3
  3
  
  Tổng số câu
  2
  1
  2
  4
  3
  1.5
  1
  1
  2
  1
  
  1
  0.5
  1
  1
  12
  10
  
  
  Trường THCS Ba Động
  Họ và tên:……………………...................
  Ngày kiểm tra:…/…./………
  Lớp:………Buổi: …………..
  SBD:
  
  Điểm  Lời phê của giáo viên
  Người chấm bài
  (ký, ghi rõ họ và tên)


  Nguyễn Thị Phương Diễm
  Người coi thi
  (ký, ghi rõ họ và tên)
  
  Đề CHÍNH THỨC
  I..PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4điểm)
  Chọn câu trả lời đúng nhất:(Mỗi cấu trả lời đúng được 0.5 điểm)
  Câu1: Giao của một cột và một hàng được gọi là:
  ATrường. B.Ô C.Dữ liệu D.Công thức
  Câu2: cụm từ “F5” trong hộp tên có nghĩa là:
  A.Phím chức năng F5 B.Ô ở hàng F cột 5
  C.Ô ở cột F hàng 5 D.Phông chữ hiện thời là F5
  Câu 3: Khi gõ công thức vào một ô thì kí tự đầu tiên phải là:
  A. ô đầu tiên tham chiếu tới B. dấu ngoặc đơn C. dấu nháy D. dấu bằng
  Cấu 4: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng:
  A) = SUM(5,A3,B1); B) =SUM(5,A3,B1);
  C) =SUM (5,A3,B1); D) =sum(5,A3,B1);
  Câu 5: Muốn xoá cột em thực hiện:
  A) Chọn cột cần xóa, nhấn phím Delete; B) Chọn cột cần xóa, nhấn phím Enter;
  C) Chọn cột cần xóa, vào Edit chọn Delete; D) Chọn cột cần xóa, vào Edit chọn Columns
  Câu 6: Muốn sữa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại ta phải thực hiện như thế nào ?
  Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;
  Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;
  Nháy chuột đến ô tính cần sửa sau đó đưa chuột lên thanh công thức để sửa ;
  Cả hai phương án A và C
  Câu 7: Một khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật.
  Cách ghi địa chỉ khối nào sau đây là hợp lệ?
  A) B1:H14 ; B) B1 – H14 ; C) B1..H14; D) B1,H14;
  Câu 8: Thanh công thức dùng để
  A. Sắp xếp và lọc dữ liệu B. Hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính
  C. Được dùng để nhập dữ liệu D. Cả hai ý B và C.
  PHẦN II : TỰ LUẬN (6 điểm)
  Câu 1:Chương trình bảng tính là gì? Nêu một số đặc trưng của chương trình bảng tính?(2đ)
  Câu 2:Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? (1đ)
  Câu 3: Trình bày thao tác chèn thêm cột, hàng?(2đ)
  Câu 4:Nêu cú pháp và chức năng của hàm Average (1đ)
  Bài làm
  ............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TIN HỌC 7
  NĂM HỌC 2013-2014:
  PHẦN I :TRẮC NGHIỆM (Mỗi cấu trả lời đúng được 0.5 điểm)

  Câu

  1
  2
  3
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH