Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TKB từ 13/2/ 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Tấn Nam
  Ngày gửi: 22h:03' 07-02-2012
  Dung lượng: 28.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT BA TƠ THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2011 - 2012
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2012 đến………………

  Thứ Tiết Buổi sáng Buổi chiều
  Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 8A Lớp 8B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 9A Lớp 9B Lớp 9C
  CN - Lý CN - Vân CN - Duyên CN - Nam CN - Thảo CN - Điệp CN - K.Anh CN - Nga CN - Lệ CN - Tưởng
  2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Toán - Bé Văn - Trinh Lý - Hoàng Anh - Lệ Sinh - Dung
  2 Văn - Thân Địa - Phượng Toán - Duyên Sinh - Thảo Toán - Quyên Toán - Bé Văn - Trinh Sử - K.Anh Lý - Hoàng Anh - Lệ
  3 Văn - Thân Nhạc - Vân Toán - Duyên Văn - Nga Địa - Phượng Văn - Trinh Sử - K.Anh Văn - Nga Hoá - Tưởng Sử - Điệp
  4 Toán - Quyên Văn - Trinh Địa - Phượng Toán - Nam Sinh - Thảo Sử - Điệp CD - K.Anh Văn - Nga CN - Hoàng Hoá - Tưởng
  5 Toán - Quyên Văn - Trinh CN - Thảo Toán - Nam Văn - Nga Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  3 1 Sinh - Dung Toán - Quyên Văn - Trinh Sử - K.Anh Văn - Nga Anh - Hương CN - Thảo Hoá - Tưởng Toán - Duyên Văn - Thân
  2 Sử - Hoan Toán - Quyên Văn - Trinh Địa - Phượng Văn - Nga Anh - Hương Sinh - Tưởng Toán -Duyên MT - Văn Văn - Thân
  3 Nhạc - Vân Sử - Hoan Sinh - Dung Hoá - Tưởng Sử - K. Anh CN - Thảo Anh - Hương Địa - Phượng Văn - Thân Toán - Nam
  4 Địa - Phượng Sinh - Dung Nhạc - Vân Văn - Nga Hoá - Tưởng Văn - Trinh MT - Văn Sinh - Dung Địa - Phượng Toán - Nam
  5 Lý - Quý MT - Văn Sử - Hoan Văn - Nga Toán - Quyên Văn - Trinh Lý - Nam MT - Văn Sử - Điệp Địa - Phượng
  4 1 Văn - Thân Toán - Quyên CD - Hoan CD - Điệp Lý - Hoàng Toán - Bé Địa - Phượng Lý - Hoàng Anh - Lệ Văn - Thân
  2 Văn - Thân Anh - Hương CN - Thảo Anh - Lệ CN - Hoàng Toán - Bé Nhạc - Vân CN - Hoàng CD - Hoan Văn - Thân
  3 Toán - Quyên CD - Hoan Anh - Hương Lý - Hoàng CD - Điệp Địa - Phượng Sử - K.Anh Anh - Lệ Sinh - Dung MT - Văn
  4 Toán - Quyên CN - Thảo Anh - Hương CN - Hoàng Anh - Lệ Nhạc - Vân Toán - Bé CD - Hoan Văn - Thân Lý - Hoàng
  5 MT - Văn Anh - Lệ MT - Văn Toán - Bé Sinh - Dung Văn - Thân CD - Hoan
  5 1 MT - Văn Sinh - Dung Lý - Quý CN - Hoàng Văn - Nga Sinh - Tưởng Anh - Hương Toán -Duyên Sinh - Dung Lý - Hoàng
  2 Anh - Hương CN - Thảo Sinh - Dung Văn - Nga Anh - Lệ Lý - Nam Anh - Hương Toán -Duyên Hoá - Tưởng CN - Hoàng
  3 CN - Thảo Anh - Hương MT - Văn Anh - Lệ CN - Hoàng Văn - Trinh CN - Thảo Hoá - Tưởng Lý - Hoàng Sinh - Dung
  4 Sinh - Dung Lý - Quý Anh - Hương Anh - Lệ Hoá - Tưởng Anh - Hương Văn - Trinh Văn - Nga Toán - Duyên Toán - Nam
  5 Hoá - Tưởng MT - Văn CN - Thảo Văn - Trinh Văn - Nga Toán - Duyên Toán - Nam
  6 1 CN - Thảo Toán - Quyên Văn - Trinh Toán - Nam Địa - Phượng Sử - Điệp Toán - Bé Toán -Duyên Văn - Thân Hoá - Tưởng
  2 CD - Hoan Anh - Hương Văn - Trinh Toán - Nam Sinh - Thảo Sinh - Tưởng Toán - Bé Anh - Lệ Văn - Thân Sử - Điệp
  3 Anh - Hương Văn - Trinh Toán - Duyên Địa - Phượng Toán - Quyên Địa - Phượng Sinh - Tưởng Sử - K.Anh Toán - Duyên Văn - Thân
  4 Anh - Hương Văn - Trinh Toán - Duyên Sinh - Thảo Toán - Quyên CD - K.anh Địa - Phượng Văn - Nga Sử - Điệp Anh - Lệ
  5 SHL - Lý SHL - Vân SHL - Duyên SHL - Nam SHL - Điệp SHL - K.Anh SHL - Nga SHL - Lệ SHL - Tưởng
  7 "Học GDTC, HĐNGLL, Họp, Sinh hoạt CM" "Học GDTC, HĐNGLL, Họp, Sinh hoạt CM"
  Thời gian vào lớp: "- Buổi sáng: 6 giờ 45 phút, bắt đầu dạy tiết 1 lúc 7 giờ 00 phút, sau tiết 2 giải lao 15 phút. " "Ba Tơ, ngày 06 tháng 02 năm 2012"
  "- Buổi chiều: 12 giờ 30 phút, bắt đầu dạy tiết 1 lúc 12 giờ 45 phút, sau tiết 3 giải lao 15 phút" KT. HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
  "- HT, PHT, TTCM;"
  - Dán công khai;
  - Lưu. Trần Văn Quý
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH