Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Về việc báo cáo EMIS giữa năm 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 08h:34' 06-01-2011
  Dung lượng: 8.3 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số /GDĐT Ba Tơ, ngày tháng 01 năm 2011
  V/v nhập liệu hồ sơ trường (EMIS)
  giữa năm học 2010-2011

  Kính gửi: các trường học trực thuộc

  Để triển khai thực hiện các phần mềm quản lý trường học (EMIS, PMIS, VEMIS), năm học 2010-2011 ngành giáo dục tiếp tục triển khai công tác nhập liệu hồ sơ trường (EMIS) 3 kỳ (đầu năm, giữa năm, và cuối năm); Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo hồ sơ trường giữa năm học như sau:

  1.Biểu mẫu để báo cáo như biểu giữa năm học 2009-2010 (phiên bản 20090401), sử dụng bộ biểu đối với trường BinhThuong, không sử dụng bộ biểu đối trường HeKhac. Các trường có thể tải lại biểu EMIS giữa năm trên http://www.violet.vn/bato/entry/show/cat_id/2593436/entry_id/2607587 và hộp thư điện tử của đơn vị.
  2. Số liệu để nhập vào Hồ sơ trường (EMIS) là số liệu đã báo cáo thống kê giữa năm học 2010-2011 kết hợp với báo cáo sơ kết học kỳ I, chỉ bổ sung những số liệu chưa có trong các báo cáo nêu trên.
  3. Lưu ý:
  -Nhập chính xác vào biểu mẫu theo qui định (kèm theo công văn này).
  -Nhập chính xác mã đơn vị đã được cấp (kèm theo công văn này).
  -Nhập chính xác năm học: 2010-2011


  
  Mã đơn vị:
   51535 xxx
  
  
  Năm học:
  2010-2011 
  
  
  
  -Kiểm tra lỗi do nhập liệu sai (trừ trường hợp lỗi thuộc chương trình).
  3.Thời gian báo cáo: chậm nhất đến ngày 20/01/2011
  4. Hình thức báo cáo: chỉ nhận báo cáo qua đĩa USB hoặc thư điện tử gửi về qua địa chỉ pgdbato.quangngai@moet.edu.vn.

  Đề nghị Hiệu trưởng các trường học quan tâm chỉ đạo bộ phận có liên quan thực hiện báo cáo đúng thời gian qui định./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  -Như trên;
  -LĐ PGD&ĐT;
  -Lưu VT-T/hợp.

  Trương Công Lập

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH