Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  GIAO AN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Quang Sáu
  Ngày gửi: 11h:08' 09-11-2015
  Dung lượng: 860.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  XIN KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP 8/5
  TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ

  Kiểm tra bài cũ
  1. Hãy phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức
  2.Tính giá trị của biểu thức :
  A= (9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : 3xy tại x = -5 ; y = -2
  Học sinh cả lớp làm
  bài vào nháp
  Ta có: A= ( 9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : 3xy
  = 3xy+2xy2 - 5
  Thay x =-5; y = -2 vào ta có :
  A = 3 . (-5)(-2)+ 2(-5)(-2)2 – 5
  = 30 + (-40) – 5 = (- 15)
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  Để chia đa thức :
  2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x -3
  Cho đa thức ( x2 – 4x – 3 ) ta làm như sau :
  Đặt phép chia
  2x4-13x3+15x2+11x-3
  x2-4x-3
  Chia hạng tử có bậc cao nhất của đa thức bị chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia :
  2x4-13x3+15x2+11x-3
  x2-4x-3
  2x4:x2=2x2
  2x2
  Nhân 2x2 với đa thức chia x2-4x-3 rồi lấy đa thức bị chia trừ đi tích nhận được
  2x4
  -8x3
  -6x2
  2x4-13x3+15x2+11x-3
  2x4
  0
  -8x3
  -5x3
  -6x2
  +21x2
  +11x-3
  Dư thứ nhất
  Chia hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia:
  -5x3
  5x3:x2=5x
  -5x
  -5x3
  +20x2
  +15x

  Lấy dư thứ nhất trừ đi tích của -5x với đa thức chia ta được dư thứ hai
  -5x3
  -5x3
  0
  +20x2
  x2
  +15x
  -4x
  -3

  Tiếp tục thực hiện tương tự,ta được
  x2
  +1
  x2
  -4x
  -3
  0
  x2
  x2
  -4x
  -3
  Dư cuối cùng bằng 0 và thương là 2x2-5x+1
  -
  -
  -
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  ?
  Để chia đa thức :
  2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x -3 Cho đa thức ( x2 – 4x – 3 )ta làm như sau
  Khi đó ta có
  (2x4-13x3+15x2+11x-3):(x2-4x-3)= 2x2-5x+1
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  ?
  Phép chia có số dư bằng 0 là phép chia hết
  ?
  Kiểm tra lại
  (x2- 4x -3).(2x2-5x+1) có bằng (2x4-13x3+15x2+11x-3) không ?
  Gợi ý : Nhân đa thức một
  biến đã sắp xếp
  Ta có :
  (2x4-13x3+15x2+11x-3):(x2-4x-3)
  = 2x2-5x+1
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  ?
  Kiểm tra lại
  (x2- 4x -3)(2x2-5x+1) có bằng (2x4-13x3+15x2+11x-3) không ?
  Gợi ý : Nhân đa thức một
  biến đã sắp xếp
  x2 - 4x -3
  2x2 - 5x +1
  x
  Các nhóm làm việc theo bàn trong 1 phút trên giấy
  THỜI GIAN
  x2-4x-3
  2x2-5x+1
  X
  x2 - 4x -3
  2x2-5x+1
  2x2-5x+1
  -5x3+20x2+15x
  2x2-5x+1
  2x4 -8x3- 6x2
  -3
  +15x
  +11x
  - 6x2
  +20x2
  +15x2
  -8x3
  -5x3
  -13x3
  2x4
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  ?
  Phép chia có số dư bằng 0 là phép chia hết
  ?
  Kiểm tra lại
  (x2- 4x -3).(2x2-5x+1) có bằng (2x4-13x3+15x2+11x-3) không ?
  Vậy : (x2 – 4x -3)(2x2- 5x + 1 )
  = 2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x - 3
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
   Thực hiện phép chia :
  (5x3 -3x2 +7 ) : ( x2 + 1 )
  II. Phép chia có dư :
  Đa thức bị chia là đa thức khuyết bậc , chú ý khi trình bày phép chia
  5x3-3x2 +7
  x2+1
  5x3
  x2
  5x
  -5x3
  -5x
  0 -3x2-5x +7
  -3x2
  -3
  3x2
  +3
  +10
  -5x
  Ta thấy đa thức dư -5x+10 có bậc1 nhỏ hơn bậc của đa thức chia ( bằng 2 ) nên phép chia không thể tiếp tục được
  Phép chia trong trường hợp này gọi là phép chia có dư , -5x+10 gọi là dư
  Và ta có : 5x3-3x2+7=(x2+1)(5x-3)-5x+10
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
   Thực hiện phép chia :
  (5x3 -3x2 +7 ) : ( x2 + 1 )
  II. Phép chia có dư :
  Vậy(5x3 -3x2 +7 ) : ( x2 + 1 )
  Được thương là :5x -3 số dư là(-5x+10)
  Tiết 17: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
  I. Phép chia hết :
  II. Phép chia có dư :
  Hãy nhớ lại nếu
  a : b được thương là q dư r . Khi đó a = ?
  Chú ý:
  A : Đa thức bị chia
  B: Đa thức chia
  Q : Thương
  R : Dư
  Ví dụ:15 :2 thương 7 dư 1
  Khi đó 15 =?
  KHI ĐÓ : A = B . Q + R
  A=B.Q+R
  Đ.T bị chia
  Đ.Tchia
  Thương

  R =0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc của B , khi R=0 phép chia A cho B là phép chia hết
  LUYỆN TẬP
  LUYỆN TẬP
  Bài 67a/31: Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm dần của biến rồi thực hiện phép chia :
  (x3 – 7x + 3 – x2 ) : ( x - 3 )
  67a
  ( ):(x-3)
  x3
  -7x
  +3
  -x2
  x3- x2-7x+3
  x-3
  x3
  x
  x2
  -x3
  +3x2
  2x2
  -7x
  +3
  +3x2
  2x2
  +2x
  -2x2
  +6x
  +6x
  -x
  +3
  -x
  -1
  x
  - 3
  0
  LUYỆN TẬP
  LUYỆN TẬP
  Bài 68a, c/31: Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia :
  LUYỆN TẬP
  LUYỆN TẬP
  Bài 69/31: Cho A = 3x4+ x3 +6x – 5 và B= x2 + 1.Tìm dư R trong phép chia A : B rồi viết dưới dạng A = B.Q + R
  3x4+x3 +6x-5
  x2+1
  3x2
  -3x4 -3x2
  x3-3x2+6x-5
  +x
  -x3 -x
  -3x2+5x-5
  -3
  3x2 +3
  5x -2
  3x4+x3 +6x-5
  x2+1
  5x -2
  A
  = B
  . Q
  + R
  3x4+x3+6x-5=(x2+1)(3x2-x-3)+5x-2
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
  1- Xem lại cách chia đa thức một
  biến đã sắp xếp
  2. BTVN: 67b;68b;70;71;72/32(SGK)
  3.Tiết sau kiểm tra 15 phút bài
  học từ đầu năm đến nay
  Xin cảm ơn các Thầy Cô và
  các em học sinh đã tham dự tiết học này !
  Xin cảm ơn các Thầy Cô và
  các em học sinh đã tham dự tiết học này !
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH