Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  No_photo
  Họ và tên Trần Đình Thức
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dinhthuc3dong
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Đoàn Thuần
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/viethuan_dpqn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Lộc
  Giới tính Nam
  Website https://locnguyen81.violet.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Ba Tiêu
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 114323 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Văn Hội
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/huynhhoibavi
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Công Huy
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/truongconghuybaxabt77
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 94 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoadaquy24
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 5895 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Lữ Mai Trâm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/xuongrongtruongsinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 61941 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Đông Duy
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dongduyth
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trường Thcs Ba Xa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 19957 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đăng Khoa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyendangkhoa1980
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2950 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Toàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Mầm non Ba Động
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 86 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Như Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Chùa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1762 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tuấn Triều
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Giang Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Như Tuyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 68 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Văn Nhâm
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/buivannham79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Khâm
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 82 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Quyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Liên
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 117 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phi Yen
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/giacmongbinhyen
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  435523.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
  Họ và tên Đinh Văn Sít
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhson86
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 27154 (xem chi tiết)

  HÌNH ẢNH