Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Photo
  Họ và tên Đinh Thị Thúy Bình
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/binhnguvan576
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 106 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thanh Thử
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Khâm
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1616 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Thị Thúy Bình
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/binhnguvan76
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Tươi
  Giới tính Nam
  Website https://tuoinguyent.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 19186 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Ngọc Hiệu
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hieugai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 3104 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mường
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 4274 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Vi
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ngthaovi2002
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 141 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Xuân Bách
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 80 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hải Dương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/duongnguyen_qn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Khâm
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 33 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ngọc Tồn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Quang Khanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Ngạc
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyentiendung1976
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 9078 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ngọc Tồn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng GD huyện Ba tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 6361 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Trung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/bankymun
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Chùa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 32171 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Điền Nhân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/baoduc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Tiêu
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 92 (xem chi tiết)

  464045.jpg";i:1;i:175;i:2;i:157;}}-photo
  Họ và tên Ngô Trần
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Dinh
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 5 (xem chi tiết)

  463440.jpg";i:1;i:175;i:2;i:157;}}-photo
  Họ và tên Trần Thị Thu Cường
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thucuong_bato
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Thành
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 38 (xem chi tiết)

  153228.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
  Họ và tên Lãng Nhân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 12963 (xem chi tiết)

  470767.jpg";i:1;i:175;i:2;i:157;}}-photo
  Họ và tên Ngô Hữu Hóa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/huuhoa_bato
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Dinh
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 1672 (xem chi tiết)

  HÌNH ẢNH