Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  0-photo
  Họ và tên Huỳnh Long Nguyện
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 5949 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Bá Chiến
  Giới tính Nam
  Website https://bachien94.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Chùa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 3846 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Thanh Vũ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhvukaka2014
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 44 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Đức Lý
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ducly1981
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 13964 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Liên Đội
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/liendoithcsttbato
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 23 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Đức Lý
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 540 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Dinh
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thị Bích Vân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Ngạc
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Ba
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Vì
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1589 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tuấn Triều It
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Trà Giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Chùa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Kiều Diễm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/rubinguyen79
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Vì
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Tiểu Học Ba Xa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Hồng Ẩy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Ba Xa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Thân Thị Kim Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Vì
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 394 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn Phúc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Tô
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
  Điểm số 171 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tuyetsang2009
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ba Chùa
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 95 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Quang Sáu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Ba Liên
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 4412 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Thanh Thảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
  Quận/huyện Huyện Ba Tơ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 41 (xem chi tiết)

  HÌNH ẢNH